Frank van der Duijn Schouten
Over de rector magnificus

Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten

Frank van der Duijn Schouten (1949) is sinds 1 januari 2021 interim Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. De benoeming is voor een periode van maximaal negen maanden en met een aanstellingsomvang van drie dagen per week. In de komende maanden zal de wervingsprocedure voor de nieuwe Rector Magnificus starten.

Frank van der Duijn Schouten, emeritus hoogleraar mathematische besliskunde, studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1979 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen de EUR heeft hij verscheidene bestuursfuncties bekleed.

“Ik loop al 54 jaar rond in de academische wereld, maar ik leer nog elke dag bij”

Interview met de nieuwe rector Frank van der Duijn Schouten

Frank van der Duijn Schouten benoemd tot interim Statutair Directeur EUR-Holding

Persbericht

De aandeelhouder van EUR Holding BV heeft prof. dr. Frank van der Duijn Schouten benoemd tot interim Statutair Directeur van de Holding. Hij volgt prof. dr. Harry Commandeur op.

Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten herbenoemd tot interim-decaan Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Persbericht

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de benoeming van prof. dr. Frank van der Duijn Schouten als interim-decaan van ESHCC met een jaar verlengd. 

Frank van der Duijn Schouten interim-decaan Erasmus School of Economics

Persbericht

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Frank van der Duijn Schouten met ingang van 1 februari 2019 benoemd tot interim-decaan van Erasmus School of Economics.