Collegevoorzitter Kristel Baele
"Being an Erasmian, dat is de nieuwe strategie."

Drs. Kristel Baele

Een bevlogen bestuurder met een passie voor maatschappelijke thema’s, dit kenmerkt Kristel Baele. Als voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam zoekt ze de dialoog binnen de universiteit en daarbuiten. Ze is daarom naast de zorg voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad, verantwoordelijk voor de externe contacten, zoals met de regio Rotterdam, de politiek, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen.

"Samen gaan voor excellent onderzoek en onderwijs!"

Een belangrijk dossier in haar portefeuille is de ontwikkeling van een nieuwe strategie 2024 voor de Erasmus Universiteit. De focus van de strategie ligt op het creëren van meer positieve maatschappelijke impact door excellent onderzoek, toekomstgericht onderwijs en betrokkenheid bij de samenleving. Baele gelooft in het bundelen van krachten voor zowel het opstellen als uiteindelijk het implementeren van de nieuwe strategie. Ze is dan ook blij dat deze door middel van co-creatie met interne en externe stakeholders is gevormd. "Being an Erasmian, dat is de nieuwe strategie."

Onderwijs

Baele heeft een warm hart voor onderwijs. Volgens haar maakt een goede opleiding een wezenlijk en duurzaam verschil in iemands leven. Ze was acht jaar lid van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor strategisch onderwijsbeleid van de regering en de Kamer. Daarnaast volgt ze de maatschappelijke effecten van digitalisering, ook in het onderwijs, op de voet. Baele: "Digitale technologie biedt ontzettend veel mogelijkheden voor het onderwijs, maar kan ook leiden tot nieuwe ongelijkheid." Digitalisering heeft een belangrijke plek gekregen in de nieuwe strategie 2024.  

Maatschappelijke betrokkenheid

Volgens Baele is de rol van de universiteit aan het veranderen, mede onder druk van de grote mondiale uitdagingen. Waar men vroeger een zekere afstand tot de samenleving bewaarde, staat de moderne universiteit midden in die samenleving en levert ze een bijdrage aan het oplossen van de complexe problemen waar we met elkaar voor staan. Vaak in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Als voorzitter van de strategische alliantie tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE) draagt ze die missie voortdurend uit. In de nieuwe strategie van LDE is gekozen voor vier maatschappelijke domeinen waarop gezamenlijk onderwijs en onderzoek bijdraagt aan innovaties. Baele is lid van de Economic Board van Zuid-Holland en bestuurslid van ACCEZ, een kennisprogramma van de provincie, VNO-NCW en de kennisinstellingen gericht op de circulaire economie.

Hoe we maatschappelijke impact creëren

  • Kristel Baele

    Een positieve maatschappelijke impact creëren. Die nieuwe missie zal de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende jaren invulling geven. Collegevoorzitter Kristel Baele legde aan online platform Cstories uit wat dat betekent voor ons onderwijs en onderzoek. Lees het volledige interview. (Foto: Fjodor Buis)

Achtergrond

Kristel Baele studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent en Sociologie aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Ze volgde het Executive Management Programma aan de business school IMD in Lausanne. Baele (1959) startte haar loopbaan in Nederland in 1991 aan de TU Delft. Daarvoor was ze werkzaam bij de Verenigde Naties. Baele bekleedde diverse management en bestuursfuncties in het hoger onderwijs, o.a. bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast was ze toezichthouder bij de Politieacademie en Hogeschool Van Hall Larenstein en lid van de Raad van Advies van Nuffic. Kristel Baele is per 1 december 2015 aangesteld bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nieuws over Kristel Baele

'Tijd voor actie': Kristel Baele over bereiken van gelijke positie mannen en vrouwen

Algemeen

Persoonlijke (video)boodschap van collegevoorzitter Kristel Baele naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

Kristel Baele maakt eerste opname in nieuwe studio

Persbericht

Na een periode van intensief programmeren, trainen en testen is de nieuwe studio in het Erasmus Education Lab nu echt in gebruik genomen.

Bekijk foto's van Kristel Baele