Uitspraken 2017

Datum              ZaaknummerExamencie.OnderwerpUitspraak
20-01-201716.248RSMBSAniet-ontvankelijk
23-01-201716.267ESEVrijstelling vak Financial Accounting Researchongegrond
23-01-201716.253ESEToelating Masteropleiding Econometrica and Management Scienceongegrond
23-01-201716.261ESLToekenning cijfer vak Openbare Financiënongegrond
13-02-201716.264ESEAanpassing afstudeerdatumgegrond
13-02-201717.005ESSBNegatief BSAgegrond
13-02-201716.265 + 16.275ESEToelating Masteropleidingongegrond
13-02-201716.266ESSBToelating Mastertrajectongegrond
13-02-201716.245RSMHerbeoordeling van het hertentamenongegrond
06-03-201717.010ESEToelating Masteropleiding Accounting, Auditing and Controlongegrond
06-03-201717.011ESEToelating Masteropleiding Accounting, Auditing and Controlongegrond
06-03-201717.024ESEDispensatieverzoekongegrond
06-03-201717.025ESEDispensatieverzoekongegrond
20-03-201716.268ESLDeelname aan het tentamen ongeldigkennelijk niet ontvankelijk
20-03-201716.269ESLOverschrijding termijn van 6 wekenkennelijk niet ontvankelijk
27-03-201717.007ESLSanctie oplegging vanwege fraudegegrond
27-03-201717.031ESLHerbeoordeling tentamenongegrond
15-05-201717.034ESEGeldigheidsduur van het deelresultaatongegrond
12-06-201717.053ESEToelating tot Masteropleidingongegrond
12-06-201717.050ESHPMExtra inlevermoment van thesisplanongegrond
12-06-201717.051ESHPMExtra inlevermoment van thesisplanongegrond
12-06-201717.055ESHPMExtra inlevermoment van thesisplanongegrond
12-06-201715.198RSMVerlenging geldigheidsduur tentamenresultatengegrond
12-06-201717.068ESLVaststelling van het cijferongegrond
28-08-201717.075RSMHerkansing van het stageverslagongegrond
18-09-201717.114ESSBSVaststelling cijferongegrond
18-09-201717.126ESEBSAongegrond
09-10-201717.113EMCHerbeoordeling Bacheloressayongegrond
09-10-201717.128ESLBSAgegrond
09-10-201717.137ESLBSAongegrond
09-10-201717.141ESLBSAongegrond
09-10-201717.149ESLBSAgegrond
09-10-201717.127ESEDispensatieverzoekongegrond
16-10-201717.138EMCVaststelling cijferongegrond
16-10-201717.145ESEBSAongegrond
16-10-201717.152ESEBSAongegrond
16-10-201717.153ESHCCBSAongegrond
16-10-201717.178ESLBSAkennelijk niet ontvankelijk
23-10-201717.146ESLBSAgegrond
23-10-201717.154ESLBSAongegrond
23-10-201717.157ESSBSBSAongegrond
23-10-201717.159ESLBSAgegrond
30-10-201717.087EMCAanbevelingsbriefkennelijk niet ontvankelijk
30-10-201717.122ESLBSAongegrond
30-10-201717.168ESLBSAongegrond
30-10-201717.104ESSBAanstellen tweede examinatorongegrond
30-10-201717.155RSMBSAongegrond
09-11-201717.190ESLBSAkennelijk niet ontvankelijk
17-11-201717.191ESLVerzuim aan te voeren grondenkennelijk niet ontvankelijk
20-11-201717.176ESHCCBSAongegrond
20-11-201717.179ESHCCBSAongegrond
20-11-201717.163ESLVaststelling cijferkennelijk niet ontvankelijk
20-11-201717.163ESLVaststelling cijferongegrond
30-11-201717.173ESSBHerkansingongegrond
11-12-201717.181RSMMidterm Tentamenongegrond
11-12-201717.183ESLBSAongegrond
11-12-201717.184ESSBBSAongegrond