Dienstraden

Medezeggenschap van de diensten

De belangen van de medewerkers van de centrale diensten worden behartigd in drie Dienstraden:

De Dienstraden oefenen in het eigen organisatieonderdeel medezeggenschap uit op het terrein van onder meer de arbeidsvoorwaarden, het algemeen personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden. Regelmatig vindt overleg plaats met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen. Voor onderwerpen die betrekking hebben op meer dan één organisatieonderdeel wordt de medezeggenschap uitgeoefend door de Universiteitsraad.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen