Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die waakt over de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit studenten die de opleiding volgen. Het is mogelijk dat één opleidingscommissie is ingesteld voor een bacheloropleiding en de aansluitende initiële masteropleiding(en). De commissie heeft een aantal taken:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • het gevraagd en ongevraagd advies over onderwijsgerelateerde aangelegenheden uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan.