Community Building

Een omgeving creëren waarin de gemeenschap kan verbinden

Een omgeving creëren waarin de gemeenschap door te leren en te ontwikkelen kan verbinden.

Medezeggenschap van zowel werknemers als studenten verbetert de kwaliteit van besluitvorming en verzekert dat het beleid wordt ondersteunt door werknemers en studenten van de universiteit. De EUR heeft verschillende democratisch verkozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en werknemers samenwerken. Hierin delen zij hun ideeën over beleid en adviseren zij verschillende besluitvormingsorganen.

Medezeggenschap van studenten en medewerkers binnen de universiteit is belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de belangen van de hele gemeenschap centraal staan in de besluitvorming, het creëren en wijzigen van beleid en het verbeteren van de omgeving van de universiteit. Universiteiten profiteren van een cultuur van kritisch denken en afwijkende meningen door medezeggenschap van studenten en personeel. Deze cultuur is waardevol, omdat zowel de gemeenschap en het management profiteren van goed onderbouwde meningen en opbouwende kritiek. 

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief binnen de universiteit:

 • Universiteirsraad
  • Vertegenwoordigen personeel en studenten op centraal niveau
   (de stukken van vergaderingen zijn openbaar en te vinden op: https://eur.my-meeting.nl/)
 • Lokaal Overleg (EUROPA)
 • Medenzeggenschap op school- en faculteitsniveau
  • Faculteitsraden
  • Programmacommissies
 • Medenzeggenschap van Ondersteunende diensten
  • Dienstraad Algemede Bestuursdienst (ABD)
  • Dienstraad Professional Services (PRO)
  • Dienstraad Universiteitsbibliotheek (UB)

Klik hier voor meer informatie over onze evenementen.

Klik door onze one-pagers om dieper in te gaan op een onderwerp! Onze downloadbare bestanden geven je een belangrijke blik op een onderwerp en verbinden je met de juiste informatie en mensen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen