Resultaten 2017-2018

Het academisch jaar 2017-2018 is een productief jaar geweest voor Universiteitsraad. De raadsleden hebben een hoop bereikt. Een aantal van deze grote resultaten, vind je hieronder.

Derk Loorbach during Sustainability the next level

Conferentie over duurzaamheid

Het eerste punt betreft duurzaamheid, waar de Universiteitsraad in 2017-2018 grote resultaten op heeft geboekt. In samenwerking met het College van Bestuur, heeft de Universiteitsraad op 31 mei 2018 de conferentie 'Sustainability the next level' georganiseerd. Duurzaamheid blijft een belangrijk thema voor de EUR. In de afgelopen jaar is grote vooruitgang geboekt, soms zichtbaar en soms minder zichtbaar. De vraag die nu voor ons ligt is dan ook hoe het de komende jaren verder moet. Wat worden onze nieuwe doelen ten aanzien van duurzaamheid op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering? Deze en andere vragen zijn door studenten, medewerkers en academici aangekaart tijdens deze conferentie. De conferentie was een groot succes en de universiteit kijkt nu naar acties die kunnen worden ondernomen op basis van de uitkomsten van de conferentie.

Vegetarisch lunchen nu de standaardoptie

Een ander groot resultaat op het gebied van duurzaamheid is dat vegetarisch lunchen nu de standaard is. De Universiteitsraad heeft zich ingezet voor een verandering in de standaardoptie bij catering via Vitam. Wanneer een lunch of snack wordt besteld via Vitam, kreeg men standaard gerechten met vlees. Dankzij de bijdragen van de raadsleden heeft de academische gemeenschap – inclusief het College van de Bestuur – ingestemd met het standaard aanbieden van een vegetarische lunch. Dit betekent dat wanneer bij de bestelling geen keuze tussen vegetarisch en vlees wordt gemaakt, de vegetarische optie door Vitam wordt geleverd. Maar wees niet bang, je hebt nog steeds de vrijheid om voor vlees te kiezen.

Allocatiemodel

Na een lange periode van overleg tussen de Universiteitsraad en het College van Bestuur, heeft de UR ingestemd met het voorstel van het CvB om het allocatiemodel aan te passen. Met dit voorstel wordt ook met de invoering van een fase twee ingestemd, waarin de gebruikte parameters opnieuw kunnen worden bekeken. Meer informatie over het allocatiemodel kun je hier vinden.

Elections University Council

Centraal kiesstelsel

Al voor een lange tijd is de opkomst voor de verkiezingen van de Universiteitsraad erg laag. De opkomst – die varieert per faculteit – was in 2016 tussen de 7.8% en 16.7%, in 2018 tussen de 8.9% en 12.9% en was maar tussen de 10.8% en 15.9% tijdens de meest recente verkiezingen voor het academisch jaar 2018-2019. De afgelopen jaren heeft de Universiteitsraad – helaas zonder succes – al het mogelijke gedaan om de bekendheid met de verkiezingen te vergroten, met als doel het vergroten van de opkomst. De Universiteitsraad 2017-2018 heeft daarom het initiatief genomen een voorstel bij het College van Bestuur in te dienen om het kiesstelsel te veranderen naar een centraal kiesstelsel voor de studentengeleding. Een centraal kiesstelsel voor de studentengeleding zal één kiesdistrict voor alle studenten creëren.

In reactie op het initiatief van de UR, heeft het College van Bestuur een voorstel gemaakt om het kiesstelsel daadwerkelijk te veranderen. Dit voorstel is besproken tijdens de overlegvergadering op 9 oktober en de Universiteitsraad 2018-2019 heeft haar instemming gegeven op dit voorstel. Dit betekent dat het centraal kiesstelsel al zal veranderen bij de verkiezingen voor de Universiteitsraad van het volgende academisch jaar.