Strategie 2018

Impact & Relevance

Het strategieplan Impact & Relevance 2014-2018 benoemt de ambities en doelstellingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het plan beschrijft waarin de universiteit in de periode 2014-2018 investeert.

Als de belangrijkste thema’s voor de periode tot 2018 zijn genoemd:

  • Studiesucces en onderwijskwaliteit
  • Onderzoekskwaliteit en profilering
  • Groei van masteronderwijs
  • Internationalisering
  • Beste carrièrestart
  • Alliantievorming en samenwerking tussen faculteiten
  • ICT en onderwijs
  • Valorisatie
  • Kwaliteitsverbetering en efficiency in bedrijfsvoering

Met faculteiten en bijzondere instituten is afgesproken op welke manier zij in de periode invulling geven aan de strategische ambities van de universiteit. Die afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde convenanten.

In 2018 is door het College van Bestuur besloten om de geldigheid van het strategisch plan met een jaar te verlengen. In 2019 zal een nieuw strategisch plan gelanceerd worden.

Download hier het strategisch plan (NL).