Kwaliteitszorg: resultaten & monitoring

Kennis delen: Best Practices

In onze universiteit vinden we het belangrijk om veel uit te proberen en daarna kennis met elkaar te delen. Faculteiten delen daarom gestructureerd best practices. Een paar voorbeelden:

  • De faculteit ESE deelt kennis over haar toetssysteem (compensatoir toetsen) met alle faculteiten.
  • ESL gebruikt de kennis en expertise van ESSB in het onderwijsmodel Probleemgestuurd Leren. Studenten die een bacheloropleiding volgen, studeren volgens het model probleemgestuurd leren.
  • Verschillende faculteiten delen hun kennis over het opzetten van internationale programma’s en het optimaliseren van de International Classroom. Faculteiten als ISS, ESHCC en RSM delen hun aanpakken in de internationale leeromgeving met andere faculteiten.
  • Ook op het gebied van online leren worden actief best practices gedeeld. ESE lanceerde als eerste een MOOC en deelde haar ervaring en kennis hierover met diverse andere faculteiten.

We monitoren kwaliteit op het niveau van de opleiding (in de faculteit) en op het niveau van de instelling.

Monitoring van opleidingskwaliteit

Zicht op de kwaliteit van onderwijs is belangrijk voor álle betrokkenen: studenten, docenten, bestuurders en ondersteunende medewerkers. De Erasmus Universiteit Rotterdam gebruikt een mix aan instrumenten om de uitvoering van het beleid en de onderwijskwaliteit te monitoren en evalueren. Voortdurende verbetering van onderwijs staat hierbij centraal.

Opleiding

Op opleidingsniveau worden studenten actief betrokken bij het volgen van de kwaliteit van hun programma’s, door bijvoorbeeld enquetes, gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding et cetera. Op basis hiervan kunnen op korte termijn aanpassingen worden gedaan in het onderwijs.

Eens in de zes jaar worden alle programma’s geevalueerd door de NVAO, maar tussentijds evalueren alle opleidingen hun programma nogmaals. Op deze manier wordt voortdurende kwaliteitsontwikkeling gestimuleerd.

Belangrijker nog is dat onderwijsvernieuwingen op de universiteit wetenschappelijk worden gezocht. Zo weten we of beleid ook echt bijdraagt aan het studiesucces van de student. 

Monitoring van beleid

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en monitort dit voortdurend. Het College van Bestuur houdt op drie manieren zicht op de ontwikkeling en de voortgang van de onderwijskwaliteit:

  1. Bilaterale overleggen met faculteiten en tussen decanen en CvB (voortgang implementatie & verbeterbeleid).
  2. Voortgangsrapportages en tussentijdse evaluaties met alle faculteiten (beleidsthema’s & kwaliteitszorg).
  3. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het onderwijsbeleid (evidence based).