Waar staan wij voor?

In de film hieronder worden onze belangrijkste successen toegelicht door studenten, docenten en wetenschappers die ze tot stand brachten.

Onderwijskwaliteit

Waar staan wij voor?

Zoals in de film te zien is, staan er een aantal thema's centraal in onze Onderwijsvisie:

  • studiesucces centraal
  • uitdagend en inspirerend onderwijs
  • een internationale en diverse universiteit
  • online leren
  • academisch hoogwaardig onderwijs 

Lees meer hierover in onze Onderwijsvisie