Medewerkers

Reglementen  
CAO-NUwwwNL
Keuzemodel arbeidsvoorwaardenwwwNL
Bezwarenreglement functie-ordenenwwwNL
SpaarloonreglementwwwNL
Kiesreglement voor de Dienstraden 2016pdfNL
Election rules for the service committees and Joint Participatory Committee of the EUR supporting organisational unitspdfEN
Reglement voor de DienstraadpdfNL
Reglement gebruik Internet en ICT-faciliteitenpdfNL
Regulations governing use of internet and IT facilitiespdfNL
Promotiereglement (tot 1 september 2015)pdfNL
Promotiereglement (vanaf 1 september 2015)pdfNL
Reglement OO-prijs 2012pdfNL
Aanvullende regeling oratie Erasmus MCpdfNL
Richtlijnen en regels  
EFB Online bestellen kantoorartikelenwwwNL
Criteria toekenning Ad Fontes PenningwwwNL
Criteria toekenning Umbra ErasmiwwwNL
DiversiteitsbeleidwwwNL
Erasmus WebserviceswwwNL
Fraude & PlagiaatwwwNL
GastvrijheidsovereenkomstenwwwNL
HuisstijlwwwNL
IntegriteitscodewwwNL
Integrity CodepdfEN
Kader voor sociaal beleid bij reorganisatieswwwNL
Loopbaan en mobiliteitsbeleidwwwNL
Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeelwwwNL
ParkeerregelswwwNL
PostwwwNL
Procedure bijzondere leerstoelenwwwNL
Procedure tot instellen of vestigen van leerstoelen en benoeming hooglerarenwwwNL
Procedures uitdiensttredingwwwNL
Regelingen maken binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam: praktische handvattenpdfNL
Reorganisatiecode EURwwwNL
Universiteitsbibliotheek huisregelswwwNL
VeiligheidwwwNL
ZiekmeldprocedurewwwNL
Regelingen  
30%-vergoedingwwwNL
ArchiefbeheerwwwNL
Contracten met derdenwwwNL
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit EUR (KWI-EUR) NLpdfNL
EUR Scientific Integrity Complaints Procedure (KWI-EUR) ENpdfEN
Regeling adoptieverlofwwwNL
Regeling Basiskwalificatie Onderwijs EURpdfNL
Regeling buitengewoon kort verlofwwwNL
Regeling buitengewoon verlof van lange duurwwwNL
Regeling calamiteitenverlofwwwNL
Regeling erkenning andere relatievormen dan huwelijkwwwNL
Regeling flexibele werkduurwwwNL
Regeling internet thuiswwwNL
Regeling meerjarenspaarmodelwwwNL
Regeling ouderschapsverlofwwwNL
Regeling verhuiskostenvergoedingwwwNL
Regeling zorgverlofwwwNL
Regeling zwangerschaps- & bevallingsverlofwwwNL
Reiskostenregeling EURwwwNL
Regeling beeldschermbril / Procedure vergoeding beeldschermbrilwwwNL
Regeling DIV EUR 2002pdfNL
Regeling klachten-arm-nek-schouder (KANS)wwwNL
Regeling nevenwerkwwwNL
Regeling promovendiwwwNL
Regeling R&O-cyclus EURwwwNL
Regeling studentassistentenwwwNL
Regeling studiefaciliteitenwwwNL
Regeling variabele werktijdenwwwNL
Regeling Visiting professorshipwwwNL
Regeling Sabbatical Leave 2013pdfNL
Ziekte & arbeidsongeschiktheidsregelingenwwwNL