Nevenwerk

Welkom bij het Erasmus Nevenwerk Register. U kunt hier het nevenwerk van onze wetenschappelijke staf raadplegen.

Indien u tot onze wetenschappelijke staf behoort, kunt u al voor die datum uw eigen nevenwerk bekijken en/of invoeren (mits u bent ingelogd op de PC van uw werkplek; buiten het intranet van de EUR krijgt u de boodschap 'Het register is vanaf 1 januari 2010 voor u beschikbaar'). Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de Regeling Nevenwerk van onze universiteit.