Onze partners

Om haar strategische ambities te bereiken werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met nationale en international partners. De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn van oorsprong sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar de laatste jaren ook steeds vaker op andere terreinen (o.a. onderwijs, marketing-communicatie) zichtbaar.

Strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE)

Vanaf 2012 werken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam intensief samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

European University Foundation (EUF)

De Erasmus Universiteit Rotterdam is lid van de European University Foundation (EUF). De leden van het EUF zijn publieke universiteiten die een cultuur van academische excellentie delen en zich inzetten voor het promoten van studentenmobiliteit en een sterke Europese Hoger Onderwijs regio. De rector magnificus van de EUR is lid van de Stuurgroep.

Merkalliantie ‘Make it Happen’

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rotterdam Partners werken nauw samen om Rotterdam in binnen- en buitenland  sterker op de kaart zetten. De vier partijen profileren zich gezamenlijk met de nieuwe, gedeelde pay-off ‘Make it Happen’.

Samenwerking Gemeente Rotterdam | Sterker door kennis

Gebruikmaken van elkaars kennis, wetenschappers en studenten die helpen bij het oplossen van vraagstukken in de stad en streven naar gezamenlijke internationale profilering zijn sinds 2010 de pijlers van de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam.

Kennis ontwikkelen, kennis delen 

Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen ontwikkelen en deze kennis breed delen is essentieel voor het toekomstbestendig maken van de stad en de haven. Onderzoekers en Rotterdamse beleidsmakers werken in Kenniswerkplaatsen en andere samenwerkingsverbanden samen aan thema’s als leefbare wijken, talentontwikkeling, Smart Port, gedrag, gezondheid, arbeidsmarkt, food, nudging en stedelijke big data. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de veerkracht van de stad en de Rotterdammers. 

Studenten

Studenten worden gestimuleerd om zich intensiever met grootstedelijke vraagstukken bezig te houden. In het nationale City Deal-programma nemen zowel Rotterdam als de EUR deel. Jaarlijks kunnen Erasmus-masterstudenten meedoen aan de Rotterdam Scriptieprijs.

Internationalisering

Rotterdam wil meer hoger opgeleiden aantrekken, de EUR wil meer internationale talenten aan zich binden. De komst van het Erasmus University College, versterking van het aanbod aan internationale opleidingen en de oprichting van de merkalliantie 'Make it happen' zijn voorbeelden van hoe gewerkt wordt aan een betere internationale profilering. Door gezamenlijk geïnitieerd internationaal onderzoek kan Rotterdam zich ontwikkelen tot een plek waar belangwekkend nieuwe kennis over grootstedelijke vraagstukken en de benodigde oplossingen wordt ontwikkeld. 

Meer weten?

Neem dan contact op met Ronald van den Bos (ronald.vandenbos@eur.nl) of Marjolein Kooistra (marjolein.kooistra@eur.nl) van de regiegroep samenwerking EUR-gemeente Rotterdam 

Digitale Samenleving

De Erasmus Universiteit werkt samen met alle Nederlandse universiteiten om van Nederland internationaal een gidsland en proeftuin te maken op het gebied van mensgerichte ICT, via onderzoek en onderwijs.

Internationaal Film Festival & Erasmus

Het internationaal Film Festival (IFFR) en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken al een aantal jaren samen: de universiteit is official partner van het festival. IFFR en de EUR zijn op eigen gebied internationaal toonaangevend én geworteld in Rotterdam. De actieve deelname van en kennisoverdracht tussen professionals, studenten en festivalbezoekers versterken uiteindelijk de positieve uitstraling van beide organisaties en van de stad Rotterdam. Er staan films, de Erasmus FilmQuiz, een speciale IFFR editie van talkshow Studio Erasmus en het Erasmus Tiger College op het programma.

Erasmus en Arminius

In samenwerking met congres- en debatcentrum Arminius Rotterdam organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2019 een reeks debatten over actuele thema's. Bekijk hier de agenda met aankomende evenementen, of lees de reportages van de debatten van de afgelopen tijd.