Onze partners
Lokale en globale samenwerkingsverbanden

Onze partners

Om haar strategische ambities te bereiken werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met nationale en internationale partners. De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn van oorsprong sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar de laatste jaren ook steeds vaker op andere terreinen (o.a. onderwijs, marketing en communicatie) zichtbaar.

Netwerken en allianties

Strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE)
Vanaf 2012 werken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam intensief samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.
European University Foundation (EUF)
De Erasmus Universiteit Rotterdam is lid van de European University Foundation (EUF). De EUF zet zich in voor het promoten van studentenmobiliteit en een sterke Europese Hoger Onderwijs regio.

Onderwijs en onderzoek naar de Digitale Samenleving

De Erasmus Universiteit werkt samen met alle Nederlandse universiteiten om van Nederland internationaal een gidsland en proeftuin te maken op het gebied van mensgerichte ICT, via onderzoek en onderwijs.

Rotterdamse samenwerkingen

Ook lokaal, in Rotterdam zelf, werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met diverse organisaties, zoals het International Film Festival Rotterdam.