Samenwerking

Om haar strategische ambities te bereiken werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met nationale en international partners. De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn van oorsprong sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar de laatste jaren ook steeds vaker op andere terreinen (o.a. onderwijs, marketing-communicatie) zichtbaar.

Strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE)

Vanaf 2012 werken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam intensief samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Merkalliantie ‘Make it Happen’

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rotterdam Partners werken nauw samen om Rotterdam in binnen- en buitenland  sterker op de kaart zetten. De vier partijen profileren zich gezamenlijk met de nieuwe, gedeelde pay-off ‘Make it Happen’.

Digitale Samenleving

De Erasmus Universiteit werkt samen met alle Nederlandse universiteiten om van Nederland internationaal een gidsland en proeftuin te maken op het gebied van mensgerichte ICT, via onderzoek en onderwijs.