Bedrijfsvoering

Current facets (Pre-Master)

De ambitie de Erasmus Universiteit is om een maatschappelijk verantwoorde universiteit te zijn en tot de top van Nederlandse universiteiten te behoren op het gebied van duurzaamheid. Zo is er bij de nieuwbouw op de campus veel aandacht voor dit aspect en wordt het beheer van de bestaande gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk. De Erasmus Universiteit is ook aangesloten bij het Rotterdam Climate Initiative (RCI), dat een forse CO2-reductie nastreeft.

Meerjarenafspraak

In 2005 werd, samen met de andere universiteiten, een convenant met de overheid gesloten met als doel een jaarlijkse verbetering van de energie-efficiency van minimaal 2% tot en met 2020. Elke vier jaar worden daartoe plannen gemaakt binnen deze Meerjarenafspraak (MJA-3).

Speerpunten

De afgelopen jaren is er een concrete ontwikkeling ingezet naar een meer duurzame campus. Een belangrijke stap maakt de universiteit met het toepassen van duurzame oplossingen bij de realisatie van nieuwe gebouwen en de restauratie van monumenten. Daarnaast is een energieprestatiecontract gesloten voor energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen en worden de Warmte Koude Opslag (WKO) installaties verder uitgebreid. Ook op het gebied van mobiliteit en 'food' zijn afspraken gemaakt. Daarop aanvullend zal de EUR de komende jaren haar afvalbeleid vernieuwen, om ook op dit vlak duurzaam beleid te gaan voeren.

Energiebeleidsverklaring

In de Energiebeleidsverklaring heeft de Erasmus Universiteit de ambitie vastgelegd om in de periode 2005-2020 jaarlijks 2% energie-efficiency te realiseren. Ook in de inhoud (curricula) van de opleidingen zal duurzaamheid een belangrijke rol gaan spelen. Bovendien wordt energiebewust gedrag bij medewerkers en studenten gestimuleerd.