BREEAM-NL

Current facets (Pre-Master)

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil graag bijdragen aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid speelt bij de campus ontwikkeling een belangrijk rol. Om de duurzaamheid van een aantal projecten te meten heeft de universiteit gekozen voor het BREEAM-NL instrument. BREEAM-NL is het instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Zo heeft de universiteit de ambitie om bij de renovatie van het Tinbergen gebouw een BREEAM-NL certificaat te behalen.

Voor de toekomstige sloop van gebouwen zal onderzocht worden of dit ook kan via BREEAM-NL Sloop en Demontage. De Erasmus Universiteit wil zich onder­scheiden door een concrete bijdrage te leveren aan de circulaire economie door duurzaam te slopen.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Er zijn 5 niveaus (sterren) die behaald kunnen worden: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.

Meer informatie via: https://www.breeam.nl/over-breeam

Tinbergen gebouw: BREEAM-NL Excellent

Voor de grootschalige renovatie van het Tinbergen gebouw heeft de universiteit gekozen voor het ambitieniveau Excellent van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Eind 2017 is de eerste fase succesvol afgerond met het behalen van het ontwerpcertificaat. Bij afronding van het project zal het oplevercertificaat behaald worden. In het projectdocument is meer informatie over het project en de BREEAM ambitie te vinden

ELENA subsidie

Als eerste universiteit in Europa heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een European Local ENergy Assistance (ELENA) subsidie toegewezen gekregen. In de periode 2016-2018 krijgt de Erasmus Universiteit maximaal 2,7 MEuro van de Europese Investeringsbank (EIB) om haar ambities voor een duurzame campus te helpen realiseren. Het ELENA programma geeft financiële ondersteuning bij het uitvoeren van grote projecten rond energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met het geld kan technische expertise en organisatiecapaciteit worden ingehuurd.

Om deze doelstellingen te bereiken gaat de EUR onder andere zes gebouwen zo energiezuinig mogelijk maken, waaronder het gezichtsbepalende Tinbergen gebouw.

  • The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.