Duurzame energie

Current facets (Pre-Master)

Nederlandse windenergie

De Erasmus Universiteit kocht jarenlang groene elektriciteit in via de centrale energieleverancier, nu schaft ze zelf 'Garanties van Oorsprong' aan voor circa 16.000 megawattuur windenergie. Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de Erasmus Universiteit draaien. Het gaat om elektriciteit voor de campus Woudestein, het Erasmus University College (EUC) en het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

In 2014 als 2015 werden de windcertificaten via Groenbalans aangeschaft. In 2016 en 2017 worden deze via de Climate Neutral Group, een bedrijf dat helpt bij het CO2-neutraal maken van organisaties, betrokken. Met deze inkoop stimuleert de Erasmus Universiteit de realisatie van nieuwe productie van deze duurzame vorm van elektriciteit.

Gemini Windmill

Gemini windpark

Duurzame warmte en koude

De Erasmus Universiteit Rotterdam past waar het kan warmte-/koudeopslag toe. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte).

Duurzame opwekking elektriciteit

Middels zonne-energiesystemen wekt de EUR nu ook zelf elektriciteit op. Dit gebeurt al met 4 systemen die op de daken van campus gebouwen zijn geplaatst. De komende jaren zullen er meer van deze systemen geplaatst worden.