Missie en visie

Current facets (Pre-Master)

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat het om het vinden van een balans tussen de economische prestaties (profit), de sociale aspecten (people) en de randvoorwaarden rond milieu en duurzaamheid (planet). De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zichzelf in 2009 als doelstelling gesteld in 2013 tot de subtop van de universitaire wereld te behoren op het gebied van 'planet' en tot de Europese subtop op het gebied van 'people'.

In het actieplan 2010-2011 hebben de twee pijlers van het MVO-beleid van de EUR als basis de (universiteits)ethiek.

  • De eerste pijler draagt de naam 'Maatschappelijk verantwoorde universiteit', waarin de bedrijfsvoering, de EUR als werkgever en als opleider centraal staan.
  • De tweede pijler 'Maatschappelijk betrokken universiteit' staat voor communityservices en de kennisvalorisatie.