Impact & Relevance 2014-2018

Het strategieplan Impact & Relevance 2014-2018 benoemde de ambities en doelstellingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De belangrijkste thema’s voor de periode 2014-2018 waren:

  • Studiesucces en onderwijskwaliteit
  • Onderzoekskwaliteit en profilering
  • Groei van masteronderwijs
  • Internationalisering
  • Beste carrièrestart
  • Alliantievorming en samenwerking tussen faculteiten
  • ICT en onderwijs
  • Valorisatie
  • Kwaliteitsverbetering en efficiency in bedrijfsvoering

In 2018 werd door het College van Bestuur besloten om de geldigheid van het strategisch plan met een jaar te verlengen. 

Download hier het strategisch plan (NL).