Strategie 2024
One university, one community, one goal

Next steps: onze strategie realiseren

In het ontwerp van onze strategie hebben we interdisciplinaire, inclusieve en van-buiten-naar-binnen werkwijzen toegepast, evenals innovatieve co-creatie processen. Deze benadering is in lijn met onze strategische doelen en onze waarden. Wij zijn dan ook van plan om zo te blijven werken en houden deze focus op design-denken, bijvoorbeeld in de implementatie labs. Onze Strategie 2024 biedt de ruimte voor iedereen om bij te dragen en impact te maken, is tegelijkertijd zowel open van geest als kritisch.

Projecten

De strategische periode is in september 2019 afgetrapt, maar we hebben alvast verscheidene projecten prioriteit gegeven naar aanleiding van de resultaten van de Strategy Design Labs. In 2019 zijn tien projecten uitgevoerd of gestart:

  1. Het definiëren van het concept ‘being an Erasmian’ en het universiteitsprofiel.
  2. Erasmus Research Support (ERS) verwezenlijken.
  3. De definitie en scope bepalen van ‘impact’.
  4. Communicatie en branding ontwerpen met impact als uitgangspunt.
  5. Professional services staf: start van het proces voor een sterke verbinding met de kernactiviteiten.
  6. Leiderschapsontwikkelingsprogramma ‘managing operations together’ starten.
  7. Incubator: een ‘ecosysteem’ bouwen voor maatschappelijke impact.
  8. Een Design Initiatief opzetten.
  9. Beleid ontwikkelen voor het betrekken van alumni.
  10. Instrumenten en methoden ontwikkelen voor implementatie.

Doe mee!

Samen onze missie realiseren is essentieel voor het succes van de strategie. Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over de implementatie van Strategie 2024? Mail ons op strategy2024@eur.nl.