Naar de toekomst

Ontwikkeling en innovatie

De afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam kritischer leren kijken naar de kwaliteit van onderwijs en de effecten van de onderwijsvisie. Er is ruimte voor dialoog en kritisch debat. Leer- en verbeterpunten vormen de ingrediënten om te werken aan verdere ontwikkeling en innovatie. Bijvoorbeeld door professionals te stimuleren buiten hun eigen kaders te kijken én door continue te leren van elkaar.

Community for Learning & Innovation

Een veelbelovend initiatief is bijvoorbeeld het recentelijk opgerichte ‘Community for Learning & Innovation’ (CLI). Hierin werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam grote, faculteit-overstijgende projecten uit die gaan over digitalisering, vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De CLI organiseert debatten en docenten en ondersteunende staf kunnen in communities of practice inspiratie en ervaringen delen met nieuwe thema’s en onderwijstechnieken. Het CLI-lab en een nieuwe studio bieden faciliteiten om online onderwijs te ontwikkelen. Het CLI-lab biedt ruimte aan zowel docent- als studentinitiatieven.