Dilemmaspel

Algemeen dilemmaspel

De EUR heeft een spel ontwikkeld dat helpt om dilemma’s voor medewerkers en studenten bespreekbaar te maken en hen stimuleert om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit spel bevat een groot aantal veel voorkomende integriteitsvraagstukken. Het biedt deelnemers bovendien de gelegenheid om dilemma’s uit de eigen werkpraktijk te formuleren. Zo wordt op een luchtige manier bespreekbaar hoe de eigen afdeling omgaat met de waarden uit de Integriteitscode en ontstaat helderheid over ieders verantwoordelijkheid.

Ondanks dat dit spel al wat ouder is, blijven de dilemma’s van kracht. Dit spel is verkrijgbaar via de integriteitscoördinatoren.

Wetenschappelijke integriteit dilemmaspel

Naast het reeds bestaande algemene dilemmaspel is er een spel specifiek gericht op professionaliteit en integriteit in onderzoek ontwikkeld. Het dilemmaspel Professionalism and integrity in research gebruikt veel voorkomende dilemma’s in de wetenschap en nodigt uit om met elkaar hierover te discussiëren.

Een hardcopy versie van het dilemmaspel is beschikbaar gesteld aan alle faculteiten. De online versie kunt u hieronder downloaden.

 

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel
Netherlands Code of Conduct for Research Integrity

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Downnload de gedragscode