Fair play

Zuiverheid in de beoordeling en van hetgeen wordt beoordeeld

Naast de overdracht van kennis is de beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden en capaciteiten van medewerkers en studenten een kernactiviteit van de EUR. Dergelijke beoordelingen doen zich voor bij onder andere tentamens en examens, papers, selecties en beoordelingen van personeel en zakelijke partijen, toewijzing van budgetten en toelating van studenten tot bepaalde vakken. De kwaliteit van de beoordeling staat of valt met fair play. Daarom vindt de beoordeling plaats op rechtvaardige, zuivere en onafhankelijke gronden. Om de onafhankelijkheid van de medewerkers te waarborgen, is men terughoudend in het aannemen van geschenken evenals het vermengen van privérelaties met relaties die uit hoofde van de functie worden onderhouden. (Neven-)functies die onverenigbaar

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Download de gedragscode