Impact & Relevance 2014-2018

Het strategieplan Impact & Relevance 2014-2018 benoemt de ambities en doelstellingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als de belangrijkste thema’s voor de periode tot 2018 zijn genoemd:

  • Studiesucces en onderwijskwaliteit
  • Onderzoekskwaliteit en profilering
  • Groei van masteronderwijs
  • Internationalisering
  • Beste carrièrestart
  • Alliantievorming en samenwerking tussen faculteiten
  • ICT en onderwijs
  • Valorisatie
  • Kwaliteitsverbetering en efficiency in bedrijfsvoering

In 2018 is door het College van Bestuur besloten om de geldigheid van het strategisch plan met een jaar te verlengen. 

Download hier het strategisch plan (NL).