Academisch toponderwijs

Uitdagend en inspirerend onderwijs.

Onderwijs aan de Erasmus Universiteit stimuleert je om vérder te denken. Je leert andere invalshoeken te verkennen, zoekt oplossingen en ontdekt nieuw inzichten. Zo verleg je je grenzen. Docenten zijn uitstekend toegerust om je hierbij te faciliteren. Hoogleraren en universitair (hoofd)docenten zijn gekwalificeerd en krijgen de ruimte om zich verder te specialiseren. Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is kleinschalig, multidisciplinair en gebaseerd op actuele, maatschappelijke vraagstukken. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam investeert in online onderwijs zoals MOOCs (Massive Open Online Courses)apps en gamingtools. Via het concept ‘flipping the classroom’ bieden we onderwijs steeds vaker online aan. Zo kun jij je in je eigen tijd en tempo voorbereiden en de colleges benutten voor het stellen van verdiepende vragen. Op deze manier ontstaat er in de collegezaal ook meer ruimte voor interactie en kritisch debat; een belangrijk waarde in het onderwijs van de Erasmus Universiteit.

Academisch hoogwaardig onderwijs.

Dankzij het hoge academische niveau en de impact van onderzoeken, behoort de Erasmus Universiteit tot de Europese top. Onderwijs is intensief, actief en gebaseerd op internationale, hedendaagse vraagstukken. Aan jou de uitdaging deze kritisch te onderzoeken. In elk programma wordt aandacht besteed aan academische en wetenschappelijke vaardigheden. Elke bacheloropleiding kent bovendien een onderzoeksdeel.