Q & A met Kristel Baele

Kristel Baele in Laurens Church during Opening Academic Year

President of the Board Kristel Baele explains new EUR strategy during opening academic year

Kristel Baele met Strategie krant tijdens OAJ

Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur, zet zich met veel toewijding in om iedereen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam te betrekken bij Strategy 2024.

Daarvoor bezoekt ze verschillende afdelingen binnen de EUR. We vroegen Kristel welke vragen zij het meest voorgelegd kreeg.


Wat maakt onze missie uniek ten opzichte van andere universiteiten?
Weinigen kiezen ervoor societal impact als expliciet onderdeel van hun missie neer te zetten, op gelijkwaardige voet met onderwijs en onderzoek, en in co-creatie met externe partners. Door onze ontstaansgeschiedenis, onze verbinding met de Rotterdam urban delta met ondernemers, sociale partners en alumni, hebben we een sterke uitgangspositie om onze missie waar te maken. 

Waarin verschilt deze benadering van voorgaande strategieën?
De expliciete keuze voor een grotere maatschappelijke impact en meer interdisciplinariteit. Met ons gevarieerde portfolio zijn we daar goed voor toegerust. De wijze waarop de strategie tot stand komt is interactief en gericht op co-creatie met interne en externe stakeholders. 

Wanneer zal Strategy 2024 geïmplementeerd worden?
De schoonheid van onze benadering is dat de strategie nog niet af is. In september van dit jaar beginnen we aan fase 2. Daarin wordt de universitaire gemeenschap gevraagd naar ideeën, concrete doelen en plannen, die de universiteit gaan helpen om ons doel te realiseren. Voorjaar 2019 voegen we dat samen tot een integraal plan. En volgend jaar, in september, bereiken we fase 4 waarin we het plan daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Wanneer kunnen we spreken van succes?
Als we de daad bij het woord voegen: als we een grotere positieve invloed op maatschappelijke vraagstukken hebben dankzij onderzoek én onderwijs en als we elk van de thema’s inbedden in hoe we de dingen doen. Wanneer we gedurende de tweede fase in staat zijn om onze strategie in lijn met onze zeven prioriteiten te brengen – dat wil zeggen in samenwerking met onze interne en externe stakeholders – dan hebben we daadwerkelijk iets groots bereikt.