CO2 voetafdruk

Alle activiteiten van de universiteit hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. De EUR heeft over het jaar 2015 deze CO2 voetafdruk berekend. De belangrijkste bijdragen komen van het vervoer naar en van de campus en het energiegebruik van de gebouwen. De rapportage met de uitkomsten zijn hier te downloaden. De CO2 voetafdruk over 2016 zal binnenkort afgerond en gepubliceerd worden. De universiteit publiceert ieder jaar de voetafdruk.

De EUR wil een forse reductie van haar CO2-voetafdruk realiseren en de EUR streeft ernaar om de emissie per student zoveel mogelijk te verlagen. Als eerste stap koopt de universiteit Garanties van Oorsprong om de emissies van het elektriciteitsverbruik te compenseren. Het duurzaam mobiliteitsbeleid is er op gericht om ook de uitstoot door vervoer te verminderen.

Voor 2015 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 14.671 ton. Dit komt neer op een footprint per student van 0,614 ton CO2. De voorlopige voetafdruk voor 2016 komt uit op 12.518 ton. In vergelijking met 2015 is de totale emissie met circa 2.150 ton afgenomen en de footprint per student is met 0,13 ton afgenomen.