Academisch erfgoed

Current facets (Pre-Master)

Het academisch erfgoed van de Erasmus Universiteit is onder de hoede van de Stichting Universitair Historisch Kabinet (SUHK).  De stichting houdt zich onder meer bezig met het verzamelen, beheren, behouden en presenteren van materiaal dat van blijvende historische waarde is voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds januari 2013 heeft de SUHK de ANBI-status.