Bernard Mandeville Stichting

De Stichting Bernard Mandeville is in 1988 opgericht op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven, verenigd in de Club Rotterdam. Inmiddels participeert ook de Vereniging Trustfonds EUR in dit initiatief. De stichting stelt zich ten doel om periodiek waardering te doen blijken voor grote maatschappelijke verdiensten van personen binnen of buiten Nederland.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door met enige regelmaat een lezing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te organiseren, waarbij een breed publiek kennis kan nemen van de opvattingen van de spreker. Bij die gelegenheid ontvangt deze als blijk van waardering de Mandeville-penning en een daarbij behorende oorkonde.

De Mandeville-lezing is bedoeld als uiting van appreciatie. De penning en oorkonde hebben een evenwaardige functie naast het eredoctoraat, dat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam uitsluitend kan worden verleend op grond van zeer uitstekende wetenschappelijke verdiensten.