15 juni 2018
Making the Most of Talent

Rectoraatsoverdracht

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit voor de ceremoniële rectoraatsoverdracht op vrijdag 15 juni 2018. Op die dag zal prof. dr. Huibert Pols het ambt van rector magnificus overdragen aan prof. dr. Rutger Engels.

Thema van de rectoraatsoverdracht is Making the Most of Talent. De universiteit is een unieke verzamelplaats van talent. Maar hoe halen we het beste uit al dat talent? Hoe kunnen we onze getalenteerde studenten en onderzoekers faciliteren?

Zowel prof.dr. Pols als prof.dr. Engels gaan in op dit thema. Verder delen twee gastsprekers hun eigen visie op het benutten van talent, vanuit het perspectief van respectievelijk onderwijs en onderzoek.

Als afscheidscadeau heeft de universiteit het Huibert Pols Talent Fund ingesteld, dat jonge, talentvolle studenten en onderzoekers een steuntje in de rug geeft. Uw donatie voor dit nieuwe fonds is zeer welkom!

We hopen u te kunnen verwelkomen in de aula op 15 juni!