MicroLabs specifically aimed at TA’s and tutors

Ben je een teaching assistant of tutor? En is je werk vooral gericht op het geven van onderwijssessies of tutorials? De volgende MicroLabs zijn speciaal voor jou gemaakt!

In dit MicroLab zul je met verschillende leeractiviteiten experimenteren die je zullen helpen om levendigere discussies en interactievere tutorials te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leiden van discussies, het gebruiken van zogenaamde “icebreakers”, het “think-pair-share” principe etcetera.

Doelen en competenties

Na afronding van dit MicroLab heb je geleerd om:

 • De juiste actieve leeractiviteiten te kiezen en te gebruiken tijdens een tutorial
 • Te reflecteren op zowel je eigen sterke punten als op je verbeterpunten tijdens het gebruiken van de actieve leeractiviteiten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De MicroLab is bedoeld voor TA's en tutors die geïnteresseerd zijn om hun onderwijsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers zullen starten in de online Canvas-omgeving waarin materiaal wordt aangeboden over verschillende soorten leeractiviteiten. De voorbereidende opdracht bestaat uit het voorbereiden van een korte instructie waarin een van die activiteiten wordt toegepast. Deze voorbereidende opdracht kost de deelnemers ongeveer drie uur. De workshop zelf neemt ongeveer drie uur in beslag. Tijdens de workshop zullen deelnemers aan de slag gaan met de voorbereidende opdracht en zullen zij leren om verschillende soorten actieve leeractiviteiten toe te passen.

Toetsing & certificaat

Het MicroLab wordt succesvol afgesloten indien voldaan is aan de volgende elementen:

 • De deelnemers heeft de voorbereidende opdracht met succes volbracht en toegepast tijdens de workshop.
 • De deelnemer is geobserveerd tijdens het verzorgen van een tutorial.
 • De deelnemers heeft gereflecteerd op het toepassen van actieve leeractiviteiten in zijn/haar eigen onderwijs.

Planning

DatumTijdPlaats
7 februari 202316:00-19:00T11-67
4 april 202316:00-19:00T11-67

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Als docent sta je vaak voor een groep studenten voor de klas. Dit kan zijn om een theorie uit te leggen of om een oefening te begeleiden. Op dergelijke momenten sta je in het middelpunt van de aandacht en maakt het dus uit hoe je presenteert en spreekt.

In dit MicroLab zul je aan de slag gaan met oefeningen rondom openbaar spreken die voornamelijk zullen focussen op het ontwikkelen van je lichaamstaal en op de ontwikkeling van je vocale presentatie. Tevens zal worden geoefend met de uitleg van complexe materie op verschillende niveaus en wordt aandacht besteed aan retorische vaardigheden.

Doelen en competenties

Na afronding van dit MicroLab heb je geleerd om:

 • Te reflecteren op het gebruik van je eigen non-verbale communicatie en het gebruik hiervan ook daadwerkelijk te verbeteren.
 • Retorische instrumenten in te zetten tijdens presentaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De MicroLab is bedoeld voor TA's en tutors die geïnteresseerd zijn om hun onderwijsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers starten in de Canvas-omgeving waarin relevant materiaal wordt aangeboden. Tevens zal deelnemers worden gevraagd om een introductie- en een ‘onderwijs speech’ voor te bereiden (de totale voorbereidingstijd wordt geschat op drie uur). Vervolgens zullen deelnemers aan de slag gaan met oefeningen rondom openbaar spreken en zullen de voorbereide voordrachten gehouden worden. Vanuit de groep wordt hierop feedback gegeven. De workshop duurt ongeveer drie uur.

Toetsing & certificaat

De MicroLab wordt succesvol afgesloten indien voldaan is aan de volgende elementen:

 • Het maken van de voorbereidende opdracht die wordt toegepast gedurende de workshop
 • De deelnemers geeft een tutorial gedoceerd die is geobserveerd door een van de trainers
 • De deelnemer heeft gereflecteerd op het openbaar spreken tijdens de eigen tutorials.

• Observatie in de klas (optioneel)

Als je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

Deelnemers zeggen ..

"Ik vond de mogelijkheid om te oefenen met de Karaoke Powerpoint-oefening leuk."

“Fijn dat iedereen die heeft deelgenomen aan de cursus tijd en aandacht heeft gekregen.“Fijn dat iedereen die heeft deelgenomen aan de cursus tijd en aandacht heeft gekregen.

“Ik heb veel van deze training geleerd!”

Planning

DatumTijdPlaats
15 februari 202316:00-19:00T11-67
12 april 202316:00-19:00T11-67

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Het vermogen om complexe concepten of ideeën op een eenvoudige en duidelijke manier duidelijk uit te leggen, is essentieel voor effectief onderwijs. Tijdens jouw werkcolleges kunnen studenten jou vaak vragen om iets nog een keer uit te leggen of alternatieve voorbeelden te geven. Bovendien begrijpt een deel van de leerlingen jouw uitleg soms niet, terwijl anderen dat wel doen. Als docent wil je jouw uitleg zo kunnen vormgeven dat iedereen in de klas deze kan volgen. In dit MicroLab oefen je met het geven van uitleg van complexe ideeën of concepten op meerdere begripsniveaus. Daarnaast leer je elementaire leertheorieën om een ​​effectieve verbale en visuele uitleg te geven.

Doelen / competenties

Na afronding van dit MicroLab kun je:

 • Hetzelfde concept op meerdere begripsniveaus uitleggen

• Effectieve visuele uitleg geven (namelijk presentatiedia's ontwerpen)

Doelgroep en vereiste voorkennis

De MicroLab is bedoeld voor TA's en tutors die geïnteresseerd zijn om hun onderwijsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een gemengd karakter. Je start in de online Canvas-omgeving met ondersteunend materiaal. Ter voorbereiding wordt aan jou gevraagd om een ​​korte presentatie te maken waarin één concept op drie verschillende begripsniveaus wordt uitgelegd met behulp van presentatiedia's (ongeveer 3 uur totale voorbereidingstijd). Tijdens de fysieke workshop (3 uur) doorloop je een reeks oefeningen waarbij je leerprincipes toepast om een ​​eenvoudige uitleg te geven. Daarnaast geef je voorbereide uitleg en krijg je feedback van de trainer en de groep.

Toetsing en certificaat

Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

• Het voltooien van een voorbereidende opdracht die tijdens de workshop wordt toegepast

• Korte reflectie inclusief het maken van uitleg van een concept / theorie uit een eerder of toekomstig tutorial.

• Observatie in de klas (optioneel)

Wanneer je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

Deelnemers zeggen:

“Ik heb echt genoten van de training en hoe die was opgebouwd. De training was erg nuttig en voorzag in een aantal goede tips voor een powerpointpresentatie. "

"Ik waardeer het dat we onze uitleg op drie verschillende niveaus konden presenteren."

"Ik vond het heel leuk om te leren van de presentaties van de andere deelnemers en de feedback op hun presentaties."

Planning

DatumTijdPlaats
7 november 202216:00-19:00T11-67
22 februari 202316:00-19:00T11-67
18 april 202316:00-19:00T11-67

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Verschillende studentengroepen brengen voor jou als docent vaak verschillende uitdagingen met zich mee. Je moet onder meer zorgen voor een productieve leeromgeving, een balans vinden tussen autoriteit en vriendelijk zijn, en omgaan met moeilijke of uitdagende studenten of situaties. Tijdens dit MicroLab speel je een rollenspel over moeilijke situaties die in de klas kunnen voorkomen en oefen je verschillende leerstijlen / strategieën om deze aan te pakken.

Doelen/competenties

Na het volgen van dit MicroLab kun je:

• Omgaan met moeilijke situaties die kunnen voorkomen binnen een onderwijsgroep

• De eigen stijl van lesgeven aan verschillende studentengroepen aanpassen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De MicroLab is bedoeld voor TA's en tutors die geïnteresseerd zijn om hun onderwijsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een gemengd karakter. Je start in de online Canvas-omgeving met ondersteunend materiaal. Als voorbereiding wordt gevraagd om een casus voor te bereiden van een moeilijke situatie die je hebt meegemaakt of verwacht te ervaren tijdens tutorials (ongeveer 3 uur totale voorbereidingstijd). Tijdens de fysieke workshop (3 uur) worden de voorbereide cases door middel van een rollenspel met een trainingsacteur behandeld en bespreek je samen met de groep de feedback en toepassing van groepsdynamica-theorieën.

Toetsing en certificaat

Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

• Het voltooien van een voorbereidende opdracht die tijdens de workshop wordt toegepast

• Reflectieverslag over de ervaringen tijdens het rollenspel

• Observatie in de klas (optioneel)

Als je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

Planning

DatumTijdPlaats
30 november 202216:00-19:00Education Lab
9 februari 202316:00-19:00T11-67
29 maart 202316:00-19:00T11-67

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

In dit MicroLab leer je meer over hoe je concrete, effectieve en consistente geschreven feedback kan geven op opdrachten.

Doelen / Competenties

Na afronding van dit MicroLab ben je in staat om:

 • Je feedback te prioriteren en je te beperken tot het geven van feedabck op de meest essentiële aspecten
 • Constructieve feedback en feedforward te formuleren, waar studenten van kunnen leren
 • De randvoorwaarden voor effectieve feedback toe te passen

Doelgroep en de benodigde (voor)kennis

Dit MicroLab is bedoeld voor TA’s en Tutoren die al getraind zijn in basis didactische vaardigheden en die hun vaardigheden in het geven van geschreven feedback aan studenten verder willen ontwikkelen. Het is essentieel voor succesvolle deelname aan dit Microlab dat je al enige ervaring hebt opgedaan met het geven van geschreven feedback en ook dat je na het volgen van het Microlab in de gelegenheid bent om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Vorm van de MicroLab en vereiste tijdsinvestering

Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers zullen starten in de online Canvas-omgeving met leermaterialen en voorbereidingsopdrachten, gevolgd door een workshop (3 uur) en ter afsluiting een proof of competence. In de workshop zal je feedback krijgen op je feedbackvaardigheden van de trainer en je mede-deelnemers.

Toetsing & certificaat

Het Microlab wordt afgesloten met een Proof of Competence, bestaand uit:

 • Een voorbeeld van je geschreven feedback op het werk van een student
 • Een ingevulde zelf-evaluatie rubric

Planning

Dit Microlab is het meest effectief voor groepen van een vergelijkbare opleiding en wordt daarom niet voor individuele inschrijving aangeboden. Neem contact op met training@risbo,eur.nl om een aanvraag te doen voor een groep of om de mogelijkheden te bespreken.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen