Assessment

Wil je meer kennis opdoen over het ontwerpen, maken en analyseren van uw assessments? Of wil je een basis examenkwalificatie behalen? U kunt de onderstaande MicroLabs volgen met betrekking tot assessment of combineer ze voor een Basiskwalificatie Examen (BEQ):

Onderzoek toont aan dat toetsing een belangrijke invloed heeft op het leerproces van studenten. Er is echter niet een beste vorm van toetsing. Hoe kun je de beste toetsvorm(en) kiezen voor je vak? Het kan helpen om daarvoor een assessment plan te maken om de juiste methode te kiezen. Daarna kun je het gewicht van iedere toetsvorm bepalen voor het uiteindelijk cijfer in je vak. Een assessment plan helpt ook om er zeker van te zijn dat de toetsvormen de leerdoelen dekken.

Met een toetsmatrijs zorg je ervoor dat de beoogde leerdoelen in je toets gedekt worden. Dit draagt bij aan een valide en betrouwbare toets.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

 • Uit te leggen wat constructive alignment is en hoe je dit model kunt gebruiken voor je eigen vak.
 • Je eigen leerdoelen te evalueren, gebruikmaken van de vier elementen in een leerdoel en Bloom’s taxonomy.
 • De vijf factoren van de utiliteitsformule uit te leggen en deze kunt relateren aan de toetsvormen in jouw vak.
 • Met behulp van een assessment plan uit te leggen hoe de leerdoelen worden getoetst in je eigen vak.
 • Toetsvragen voor je eigen vak te categoriseren in een toetsmatrijs met behulp van de niveaus uit Bloom’s taxonomy.

Doelgroep en vereiste voorkennis

In dit MicroLab vragen we je om je eigen toetsplan mee te brengen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan dit MicroLab.

Graag maken we je er op attent dat de inhoud van dit MicroLab ook is verwerkt in de BKO, zoals die sinds juni 2018 gegeven wordt. Daarom raden we je aan niet deel te nemen aan dit MicroLab als je na die periode bent gestart met de BKO. Als je voor die datum de BKO hebt behaald, neem dan contact met ons op over de toegevoegde waarde van dit MicroLab.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

In de online omgeving van dit MIcroLab worden online video’s aangeboden over constructive alignment, het formuleren van geode leerdoelen, het selecteren van toetsvormen gebruikmakend van de utiliteitsformule en hoe je een assessment plan kunt maken. Het bekijken van deze video’s en de bijbehorende opdrachten duurt ongeveer drie uur.

Gedurende het Lab (2 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om je toetsvormen te bediscussiëren met peers. Daarnaast zal je leren hoe je een toetsmatrijs kunt maken om er voor te zorgen dat de leerdoelen gedekt worden in je toets en je in staat bent om toetsvragen te formuleren op het juiste cognitieve niveau.

Proof of Competence

Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

Deelnemers zeggen..

"Na het volgen van dit MicroLab heb ik mijn leerdoelen herzien en gezorgd voor betere afstemming van toetsing op de leerdoelen."

Planning

DatumTijd 
7 november 202213:00-16:00

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Het maken van multiple-choice (MC) vragen kan een lastige taak zijn. Hoe zorg je er voor dat je toets betrouwbaar en valide wordt? In dit MicroLab leer je om de kwaliteitscriteria voor MC vragen toe te passen en op die manier te zorgen voor betrouwbaarheid en validiteit. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit een online voorbereiding en een workshop. Een van de voorbereidingsopdrachten is bijvoorbeeld het reviewen van voorbeeld MC vragen, welke je zal bespreken met peers tijdens de workshop. Na het afronden van dit MicroLab zal je je eigen MC toets hebben gemaakt of verbeterd.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

 • MC toetsen te construeren, gebruikmakend van de drie kwaliteitscriteria validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
 • Je eigen MC vragen te evalueren gebruikmakend van deze kwaliteitscriteria.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die een MC toets als toetsvorm gebruiken in hun vak. We vragen om eigen toetsproducten mee te brengen naar de workshop. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden. Er is geen specifieke voorkennis nodig voor het volgen van dit MicroLab. 

Houd er rekening mee dat de inhoud van dit MicroLab ook aan bod komt in de BKO zoals het vanaf juni 2018 gegeven wordt.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je bereidt de workshop voor met de online materialen (video’s, handleidingen en voorbereidingsopdrachten). Deze dienen te worden geüpload in de Canvas module (2-3 uur). Tijdens een face-to-face workshop (2 uur) zul je feedback ontvangen op je eigen MC toets van zowel de trainer als je peers. 

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

Deelnemers zeggen..

"De checklist voor het opstellen van goede MC vragen is heel bruikbaar"

"De voorbereidende videos waren geweldig"

"Het actieve leerproces tijdens de workshop was goed"

Planning

DatumTijd 
29 november 202213:00-16:00

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis

Wil je graag meer weten over hoe je goede open vragen en opdrachten kunt construeren en hoe deze te beoordelen? Dan is dit Microlab voor jou een aanrader. 

In dit Microlab leer je hoe je goede open vragen en opdrachten kunt formuleren. Het kan soms best een uitdaging zijn om voor toetsen zoals mondelinge tentamens, presentaties en essays een betrouwbaar en transparant beoordelingsmodel op te stellen. 
In dit Microlab zullen we ons dan ook richten op verschillende vormen van beoordelingsmodellen en hoe je deze modellen kunt inzetten om zo betrouwbaar en transparant mogelijk de toetsing na te kijken.

De begrippen betrouwbaarheid, validiteit en transparantie zijn drie kwaliteitscriteria die volop verweven zijn in dit Microlab. In de voorbereidingsopdrachten in de online leeromgeving en in de bijeenkomst zullen we bespreken hoe je deze kwaliteitscriteria kunt gebruiken voor een zo goed mogelijke constructie van open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze Microlab ben je in staat om:           

 • Open vragen of opdrachten te construeren volgens de drie kwaliteitscriteria*
 • Beoordelingsmodellen te ontwerpen volgens de drie kwaliteitscriteria*
 • Je eigen open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen te evalueren.

* Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie   

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit Microlab is bedoeld voor docenten die in hun vak open vragen of opdrachten als toetsvorm gebruiken. In de bijeenkomst vragen we je om je eigen open vragen / opdrachten / beoordelingsmodellen mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor dit Microlab.

Let op, de inhoud van dit Microlab is ook opgenomen in de BKO vanaf juni 2018. Ben je van plan een BKO te starten of ben je al gestart na juni 2018? Dan kun je beter dit onderdeel in de BKO volgen. Wanneer je de BKO hebt afgerond voor deze datum, dan kan dan deze module nog steeds een aanvulling zijn.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen we je om voorbereidende opdrachten in te leveren in Canvas (ongeveer 2-3 uur voorbereiding). In de bijeenkomst bespreken we de voorbereidingsopdrachten, evalueer je je eigen toets producten en geef je feedback op toets producten van mede-deelnemers. Daarnaast ontvang je ook feedback van de trainer op jouw toets en beoordelingsmodel.

Proof of Competence

Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

Deelnemers zeggen..

"Ik kan nu een meer specifieke rubric maken"

"Ik kan de kwaliteit van mijn open vragen in mijn toetsen verbeteren"

"Goede voorbereidende videos"

Planning

DatumTijd 
22 november 202213:00-16:00

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

De analyse van toetsresultaten van studenten is een belangrijke stap voordat de cijfers naar de studenten worden gecommuniceerd. In deze analyse kijk je naar de prestatie van studenten op verschillende taken en vragen, en onderzoek je de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit kan voelen als een vervelende taak, maar in dit MicroLab zal je kennismaken met laagdrempelige mogelijkheden om de resultaten van toetsen of opdrachten te analyseren. Dit zal jou als docent waardevolle informatie opleveren. Niet alleen over de prestatie van de studenten, maar ook over de kwaliteit van het tentamen en de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Wat zijn relevante onderdelen voor een toetsanalyse? En hoe kun je hieruit conclusies trekken en een verbeterplan maken? Ontdek het in dit MicroLab!

Doelen en competenties

 • De kwaliteit van een toets/opdracht te onderzoeken (gebaseerd op de analyse van de toets/opdracht en de resultaten).
 • Indien nodig, de juiste corrigerende maatregelen te nemen naar aanleiding van de analyse,
 • De toets/opdracht van een vak te evalueren (gebaseerd op feedback en reflectie) en verbeterplannen voor de toekomst te formuleren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Het MicroLab is bedoeld voor docenten die geïnteresseerd zijn om te leren van hun toetsresultaten of in het verbeteren van de kwaliteit van hun toets. De inhoud is van toepassing op verschillende toetsvormen. Er is geen specifieke voorkennis nodig, maar het is handig om bekend te zijn met de kwaliteitscriteria voor de constructie van toetsen en opdrachten. Dit MicroLab kan een goed vervolg zijn op de inhoud van de BKO/UTQ en op de andere MicroLabs met betrekking tot toetsontwerp en constructie.

Vorm en tijdsinvestering       

Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een workshop sessie, De online voorbereiding bestaat uit video’s, readings en assignments. De voorbeiding kost ongeveer 2 uur en is verplicht om aan de workshop sessie te mogen deelnemen. In de workshop sessie zal actief worden voortgebouwd op de voorbereidingsopdracht. De focus ligt daar op actieve discussie, begeleide oefening en peer learning.

Planning

DatumTijd 
17 januari 202313:00-16:00

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen