Innovative the design of your course

Bent u op zoek naar manieren om uw vak te vernieuwen of te innoveren? De volgende Micro Labs kunnen je daarbij helpen:

Canvas biedt verschillende mogelijkheden om je studenten online te motiveren. In dit MicroLab leer je hoe je verschillende tools in Canvas kunt gebruiken om dit doel te bereiken. Wij begeleiden je bij het creëren van leeractiviteiten om de leerervaring van de studenten te verbeteren. Aan het einde van deze module heb je een interactieve Canvas- ursus gemaakt met verschillende leeractiviteiten.

Goals/competencies Na het volgen van dit MicroLab kan je:

 • Contact maken met studenten via de verschillende communicatiemiddelen (announcement, chat, discussie, inbox)
 • Verschillende motiverende leeractiviteiten creëren (assignments, discussions, quizzes, Feedback Fruits) in de Canvas-omgeving

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten die hun Canvas cursus willen uitbreiden. Er is geen specifieke voorkennis vereist., basis Canvas kennis is een pre.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab is blended; begint met een online gedeelte (in Canvas) waar we je verschillende leeractiviteiten laten zien om je studenten te betrekken. Als pre-class opdracht bedenk je een globale opbouw van je cursus, zodat je hier tijdens de werksessie hier aan kunt werken. In deze werksessie creëer je leeractiviteiten die passen bij jouw specifieke situatie. De trainers van Risbo helpen je bij het vormgeven en selecteren van deze activiteiten. Na de werksessie is er online ondersteuning beschikbaar van een Risbo-trainer als je meer hulp nodig hebt bij het maken van je leeractiviteiten. De totale tijdsinvestering is +/- 12 uur gespreid over enkele weken, afhankelijk van je eigen agenda.

Proeve van Bekwaamheid

Om je Proeve van Bekwaamheid te behalen, neem je een screencast op van je Canvas-cursus waarin je ons begeleid door de Canvas structuur en de verschillende leeractiviteiten die je hebt gemaakt. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

DatumTijd
19 april 202309:30-12:30

Meld je aan

Geïnteresseerd? Kijk op www.myeur.nl/MicroLabs of www.risbo.nl voor meer informatie over elk MicroLab. Of schrijf je rechtstreeks in via training@risbo.eur.nl. Wanneer we nieuwe datums voor de module hebben ingesteld, is dit zichtbaar op de website.

Vraag jij je af hoe je de voorkennis van jouw studenten effectief kunt activeren aan het begin van een cursus of bij de introductie van een nieuw concept? Of wil je inzicht krijgen in de beginsituatie van je studenten om het ontwerp van je cursus of lesgeven hierop aan te passen? In dit MicroLab leer je hoe je de voorkennis van je studenten activeert en beoordeelt en welke interventies je kunt doen op basis van het niveau van de voorkennis van je groep studenten. Je zult de beginsituatie van je studenten analyseren, de benodigde voorkennis en vaardigheden bepalen die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus en je zult je eigen toetsing ontwikkelen om de voorkennis van studenten te beoordelen. Daarnaast leer je verschillende les- en leeractiviteiten over hoe je de voorkennis van studenten kunt activeren.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze flashmodule zul je in staat zijn om:

 • De benodigde voorkennis/het benodigde instapniveau voor je cursus te identificeren
 • De voorkennis van studenten te meten door middel van (klassen)toetsactiviteiten.
 • Passende interventies en ondersteunende materialen te creëren (op het gebied van inhoud, proces, product en klasomgeving) om je studenten het gat in hun voorkennis te laten opvullen.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering 

Dit MicroLab heeft een blended opzet, wat betekent dat je online kunt voorbereiden en vervolgens een (online) sessie kunt houden met de trainer. In deze sessie zul je meer inspiratie krijgen voor het activeren van voorkennis, kun je jouw persoonlijke casus met de trainer bediscussiëren en kun je ervaringen delen met andere docenten van verschillende faculteiten (afhankelijk van het aantal deelnemers). Na de sessie zul je experimenteren met het activeren en/of beoordelen van de voorkennis binnen jouw cursus.

De trainer kan je ondersteunen in het voorbereiden van of het reflecteren op dit experiment. Om dit MicroLab te voltooien, vragen we je een korte video te maken die je activiteit of interventie en haar resultaten laat zien.

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een video, dit is je Proof of Competence, waarin je:

 • Uitlegt welke verworven kennis, vaardigheden en competenties studenten nodig hebben om aan je cursus deel te nemen.
 • Een beschrijving geeft van de affectieve beginsituatie van je studenten wanneer ze je cursus starten.
 • Een beschrijving geeft van een toegepast assessment om de voorkennis van studenten te meten.
 • Een overzicht geeft van passende lesmethoden en ondersteunende materialen voor je studenten.

Je zult een CLI/Risbo certificaat, een LinkedIn badge en een HR-registratie van voltooiing krijgen.

Deelnemers zeggen..

"Ik probeer de voorkennis van studenten meer serieus te nemen en er op de juiste manier mee om te gaan"

Planning

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Formative assessment is een van de meest effectieve strategieën in het sturen van het leerproces van studenten. In dit MicroLab leer je hoe je formative assessment in je vak integreert. We werken aan de hand van drie stappen. Deze stappen zijn: het opstellen van leerdoelen & succescriteria, de juiste passende leeractiviteit ontwerpen die het bewijs van leren verzamelt en in de laatste stap geef je expert feedback en/of laat je de studenten elkaar peer feedback geven. Doordat je bij elke strategie een opdracht maakt, zul je uiteindelijk een basis hebben voor de integratie van formatieve feedback in je vak.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is vooral bedoeld voor docenten die verantwoordelijk zijn voor een vak. Docenten die weinig invloed hebben op een vak, kunnen meedoen maar zullen hun uiteindelijke implementatieplan niet compleet kunnen uitvoeren.

Voor dit MicroLab is het aanbevolen dat de Basis Kwalificatie Onderwijs behaald is. Het kan ook zijn dat dit Microlab onderdeel is van je BKO. Er wordt voortgebouwd op de eindcompetenties van de BKO.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

 • Leerdoelen en succescriteria te formuleren.
 • Activiteiten te selecteren om bewijs van leren van de studenten te verzamelen.
 • Een kwalitatief (peer of expert) feedback plan te maken.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint in de online leeromgeving met het maken van de voorbereidende opdrachten aan de hand van ondersteunende materialen, dit kost ongeveer 3 uur.

In de workshop zelf oefenen we met deze voorbereidende opdrachten. Je ontvangt hierbij peer feedback op de ingeleverde opdrachten. Daarna zullen we de volgende stappen zetten om formative assessment te integreren in je vak. Uiteindelijk heb je de basis voor een integratieplan voor feedback. Deze zal je meteen in de praktijk kunnen gebruiken.

Om dit MicroLab af te ronden, voer je de formative assessment uit, waarop je vervolgens reflecteert met betrekking tot de gekozen activiteit en de kwaliteit

van de feedback. Je kunt hierbij kiezen voor het gebruik van expert feedback of peer feedback.

Proof of Competence

Dit MicroLab wordt afgesloten in een vorm naar keuze (tekstbestand, video etc) waarin vier componenten naar voren komen. Hiervoor kies je een formative assessment die je uitvoert in de praktijk, waar je vervolgens zelf feedback op geeft, of je peer feedback toepast.

 • Geformuleerde leerdoelen en succescriteria
 • Korte beschrijving van de gekozen formatieve assessment
 • Beschrijving van het feedback plan (welke activiteit, wanneer, hoe etc)
 • Reflectie op het formatieve proces en de kwaliteit van de feedback

Planning

DatumTijdPlaats
21 november 202209:30-12:30Online
26 januari 202309:30-12:30Education Lab
20 maart 202309:30-12:30Online


Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.Meld je aan

Onze wereld is complex en vol met wicked problems, zoals armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. Via ons onderwijs kunnen we studenten voorbereiden om bij te dragen aan het oplossen van deze uitdagingen. We hebben onderwijs nodig dat meer impact-gedreven is en het verandervermogen van de leiders van morgen vergroot die kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Maar hoe kun je jouw vak meer impact-gericht ontwerpen? Wat betekent dit voor ons onderwijs, voor onze studenten en voor jouw rol als docent?

In dit MicroLab, dat in co-creatie met Impact at the Core is ontwikkeld, leer je hoe je impact-gedreven leerervaring ontwerpt. Je gaat jouw vak (her)ontwerpen om een leerervaring te creëren die (een van) de principes van impact-gedreven onderwijs omvat. Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een workshop.

Doelen en competenties

Na dit MicroLab kun je:

 • Een cursus (her)ontwerpen waarin (een van) de principes van impact-gedreven onderwijs is opgenomen;
 • Strategieën selecteren om je studenten door een impact-gestuurde leerervaring te begeleiden;
 • Een impact-gedreven leerervaring beoordelen gericht op het leerproces.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten en cursuscoördinatoren die hun vak meer impact-gedreven zouden willen maken, bijvoorbeeld door het werken aan sustainable development goals te verwerken in hun vak. Om optimaal te kunnen profiteren van deze MicroLab adviseren wij je om eerst deel te nemen aan de webinar ‘Impact gedreven onderwijs’. Meer informatie over de webinar vind je hier: https://www.eur.nl/en/webinars

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit online voorbereiding en één workshop.

 • In de voorbereiding op Canvas-omgeving (3 uur) maak je kennis met de principes van impact-gedreven onderwijs en verken je jouw wensen en de kansen die je ziet voor jouw cursus.
 • Tijdens de workshop (4 uur) krijg je meer inspiratie over verschillende strategieën om een impact-gedreven leerervaring te ontwerpen, faciliteren en beoordelen. Ook reflecteer je op jouw rol als docent om je leerlingen te begeleiden naar de impact die jij nastreeft. In een pressure cooker ontwerpsessie maak je samen met andere docenten en de trainer een begin met het (her)ontwerpen van jouw vak om de principes van impact-gedreven onderwijs te integreren.
 • Na de workshop (2,5 uur) voltooi je je ontwerp en reflecteer je op de strategieën die je hebt gekozen voor jouw impact-gedreven leerervaring. Om je te ondersteunen worden aanvullend materialen, bronnen en voorbeelden ter inspiratie geboden. Je krijgt feedback op jouw (her)ontwerp van een onderwijsconsulent van CLI/Risbo.
Toetsing en certificaat

Het Proof of Competence bestaat uit een presentatie van jouw (her)ontworpen leerervaring en een reflectie op het ontwerp. Je krijgt een CLI/Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

DatumTijdPlaats
24 januari 202313:00-16:00Education Lab
24 mei 202309:30-12:30Education Lab

*Dit MicroLab is toegankelijk voor alle docenten van de LDE Universiteiten. Docenten van Universiteit Leiden en TU Delft kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar training@risbo.eur.nl.

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Docenten van de EUR, TUD en Universiteit Leiden kunnen gratis deelnemen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen