Innovative the design of your course

Bent u op zoek naar manieren om uw vak te vernieuwen of te innoveren? De volgende Micro Labs kunnen je daarbij helpen:

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als doel een positieve impact te hebben op maatschappelijke uitdagingen. Dit proberen we ook middels ons onderwijs. Het aantal vakken waarin societal impact aan bod komt is de laatste paar jaar gestegen. Er blijft echter ruimte voor meer integratie van societal impact in bestaande curricula. Aangezien we de leiders van morgen onderwijzen, moeten we hen zien voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.  

Maar hoe kun je jouw vak herontwerpen om societal impact te integreren op een manier die past bij jouw discipline en vak en bij de bijbehorende beoogde leeropbrengsten? In dit MicroLab zul je leren hoe je een of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) kunt integreren in je vakontwerp volgens de principes van constructive alignment. Dit MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een online workshop. 

Doelen en competenties

Na dit MicroLab ben je in staat om:

 • Mogelijkheden te identificeren om societal impact in je vak te integreren; 
 • Relevante lesmaterialen en/of -activiteiten gerelateerd aan societal impact te vinden; 
 • Een plan te ontwikkelen om societal impact in een of meerdere aspecten van je vak te integreren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten en vakcoördinatoren die societal impact in hun eigen cursus willen integreren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. We nodigen je uit om ook een mededocent, collega of zelfs een student uit je vak te laten deelnemen!

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een blended opzet en bestaat uit een online voorbereiding en één workshop.

 • Met de voorbereiding in de online Canvasomgeving (2,5 uur) leer je over de mogelijkheden binnen onderwijs voor societal impact en verken je verbanden tussen jouw vak en uitdagingen gerelateerd aan societal impact.
 • Gedurende de online workshop (2,5 uur) zul je meer inspiratie opdoen over de verbanden tussen jouw discipline en societal impact en onderwijsbenaderingen om je vak opnieuw vorm te geven. Je zult ook een start maken met een plan om societal impact in je eigen vak te integreren, samen met je peers en de trainer.
 • Na de workshop (2,5 uur) voltooi je jouw plan voor het integreren van societal impact in je vak met behulp van een toolbox. Deze bevat onderwijsmaterialen, bronnen en voorbeelden. Je zult feedback ontvangen op het herontwerp van je vak door een onderwijsadviseur van Risbo en je ideeën delen om meer collega’s te inspireren.

Toetsing en certificaat

Je Proof of Competence bestaat uit een plan om duurzame ontwikkeling in je vak te integreren volgens de principes van constructive alignment. Je zult een CLI/Risbo-certificaat ontvangen, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Canvas is het Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw studenten online te activeren. In dit individuele Design Lab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van dit individuele Design Lab heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit individuele Design Lab kan je:

 • Een duidelijke structuur maken van het vak op basis van modules;
 • Blended learning-activiteiten ontwerpen voor Canvas (opdrachten, quizzen, peer review, discussies);
 • Een communicatiestructuur opzetten in Canvas (discussie, chat, announcements, inbox).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten om hun eigen cursus opnieuw in te richten. Er is geen specifieke voorkennis vereist

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint in week 1 met het online gedeelte, waar je de mogelijkheden van Canvas activiteiten leert kennen en theorie bestudeert over blended onderwijs. Na deze voorbereiding neem je in week 2 deel aan een online sessie waar je nadenkt en zult sparren over de leeractiviteiten die jij kan inzetten in jouw onderwijs. Als je nog vragen hebt over Canvas is er in week 3 ondersteuning op afstand beschikbaar en zullen de trainers je vragen beantwoorden. In week 4 laat je de Canvas cursus zien door middel van een korte video, waarmee je slaagt voor het individuele Design Lab. De totale tijdsinvestering is 15 uur verdeeld over 4 weken.

Canvas is het nieuwe Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw vak opnieuw in te richten. In dit MicroLab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van deze module heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

Proof of Competence    

Om je Proof of Competence te behalen, illustreer je in week 4 je vak opzet door het delen van je scherm. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

Datum
6 april 2022
4 mei 2022
8 juni 2022

Meld je aan

 

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

In dit individuele Design Lab leer je hoe je een educatieve video maakt die je in je eigen vak kunt gebruiken. Je maakt een structuur voor de video, maakt een bijbehorende PowerPoint presentatie en neemt je kennisclip op achter de computer. Je kunt deze video vervolgens gebruiken in je vak.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit individuele Design Lab kun je:

 • De relevantie beschrijven van (essentiële elementen) van de structuur van je video.
 • Een didactisch correct script schrijven voor een educatieve video.
 • Een educatieve video opnemen van begin tot eind.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit individuele Design Lab is bedoeld voor docenten die een educatieve video willen maken voor hun eigen vak. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint met het online gedeelte waarin je leert hoe je een goede structuur maakt voor je educatieve video en deze op te nemen met je laptop. Vervolgens neem je met je laptop een korte video op van 3 minuten. Je krijgt feedback op je eigen structuur en je video. Op basis van deze feedback kan je de structuur aanpassen. Ten slotte kan je de uiteindelijke video opnemen. De totale tijdsinvestering is 8 uur verdeeld over 2 weken.

Proof of Competence

Je Proof of Competence (de educatieve video inclusief een plan hoe je het in je cursus zult gebruiken) zal worden beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

Datum
29 november 2021

Meld je aan

 

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Vraag jij je af hoe je de voorkennis van jouw studenten effectief kunt activeren aan het begin van een cursus of bij de introductie van een nieuw concept? Of wil je inzicht krijgen in de beginsituatie van je studenten om het ontwerp van je cursus of lesgeven hierop aan te passen? In dit MicroLab leer je hoe je de voorkennis van je studenten activeert en beoordeelt en welke interventies je kunt doen op basis van het niveau van de voorkennis van je groep studenten. Je zult de beginsituatie van je studenten analyseren, de benodigde voorkennis en vaardigheden bepalen die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus en je zult je eigen toetsing ontwikkelen om de voorkennis van studenten te beoordelen. Daarnaast leer je verschillende les- en leeractiviteiten over hoe je de voorkennis van studenten kunt activeren.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze flashmodule zul je in staat zijn om:

 • De benodigde voorkennis/het benodigde instapniveau voor je cursus te identificeren
 • De voorkennis van studenten te meten door middel van (klassen)toetsactiviteiten.
 • Passende interventies en ondersteunende materialen te creëren (op het gebied van inhoud, proces, product en klasomgeving) om je studenten het gat in hun voorkennis te laten opvullen.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering 

Dit MicroLab heeft een blended opzet, wat betekent dat je online kunt voorbereiden en vervolgens een (online) sessie kunt houden met de trainer. In deze sessie zul je meer inspiratie krijgen voor het activeren van voorkennis, kun je jouw persoonlijke casus met de trainer bediscussiëren en kun je ervaringen delen met andere docenten van verschillende faculteiten (afhankelijk van het aantal deelnemers). Na de sessie zul je experimenteren met het activeren en/of beoordelen van de voorkennis binnen jouw cursus.

De trainer kan je ondersteunen in het voorbereiden van of het reflecteren op dit experiment. Om dit MicroLab te voltooien, vragen we je een korte video te maken die je activiteit of interventie en haar resultaten laat zien.

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een video, dit is je Proof of Competence, waarin je:

 • Uitlegt welke verworven kennis, vaardigheden en competenties studenten nodig hebben om aan je cursus deel te nemen.
 • Een beschrijving geeft van de affectieve beginsituatie van je studenten wanneer ze je cursus starten.
 • Een beschrijving geeft van een toegepast assessment om de voorkennis van studenten te meten.
 • Een overzicht geeft van passende lesmethoden en ondersteunende materialen voor je studenten.

Je zult een CLI/Risbo certificaat, een LinkedIn badge en een HR-registratie van voltooiing krijgen.

Deelnemers zeggen..

"Ik probeer de voorkennis van studenten meer serieus te nemen en er op de juiste manier mee om te gaan"

Planning

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Feedback is een van de meest effectieve strategieën in het leerproces van studenten. Tegelijkertijd is het soms lastig om voldoende of goede feedback te geven in een vak. Er zijn veel verschillende aspecten verbonden aan het geven van feedback. Het gebruiken van feedback, feed up en feed forward, de juiste formatieve assessment kiezen, passende feedback geven, maar ook studenten ondersteunen in het geven en ontvangen peer feedback. In dit MicroLab leer je hoe je deze aspecten in je vak integreert. We werken aan de hand van vier strategieën, die we in de MicroLab zullen doorlopen. Doordat je bij elke strategie een opdracht maakt, zul je uiteindelijk een basis hebben voor de integratie van feedback in je vak.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit Microlab is vooral bedoeld voor docenten die verantwoordelijk zijn voor een vak. Docenten die weinig invloed hebben op een vak, kunnen meedoen maar zullen hun uiteindelijke implementatieplan niet compleet kunnen uitvoeren.

Voor dit MicroLab is het aanbevolen dat de Basis Kwalificatie Onderwijs behaald is. Er wordt voortgebouwd op de eindcompetenties van de BKO.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

 • Leerdoelen en succescriteria te formuleren.
 • Formatieve assessment in je cursus te integreren.
 • Expert feedback van goede kwaliteit in uw vak te integreren door de juiste activiteit op het juiste moment te selecteren.         

        OF

 • effectieve peer-feedback in uw vak te integreren door de juiste activiteit op het juiste moment te selecteren

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint in de online leeromgeving met het maken van de voorbereidende opdrachten aan de hand van ondersteunende materialen, dit kost ongeveer 3 uur.

In de workshop zelf oefenen we met deze voorbereidende opdrachten. Je ontvangt hierbij peer feedback op de ingeleverde opdrachten. Daarna zullen we de volgende stappen zetten om feedback te integreren in je vak. Uiteindelijk heb je de basis voor een integratieplan voor feedback. Deze zal je meteen in de praktijk kunnen gebruiken.

Om dit MicroLab af te ronden, voer je een feedback activiteit uit, waarop je vervolgens reflecteert met betrekking tot de gekozen activiteit en de kwaliteit van de feedback.  Je kunt hierbij kiezen voor het gebruik van expert feedback of peer feedback.

Proof of Competence

Dit Microlab wordt afgesloten in een vorm naar keuze (tekstbestand, video etc) waarin vier componenten naar voren komen. Hiervoor moet je een formatieve assessment kiezen en uitvoeren in de praktijk, waar je vervolgens zelf feedback op geeft, of je peer feedback toepast.

 • Geformuleerde leerdoelen en succescriteria
 • Korte beschrijving van de gekozen formatieve assessment
 • Beschrijving van de gegeven expert feedback (welke activiteit, wanneer, hoe etc)

         OF

 • Beschrijving van het proces van peer feedback (welke activiteit, hoe heb je dit aangepakt etc).
 • Reflectie op het feedback proces en de kwaliteit van de feedback

Planning

DatumTijd
2 december 202109.30 - 12.30
18 januari 202209.30 - 12.30
31 maart 202213.00 - 16.00
31 mei 202209.30 - 12.30


Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.Meld je aan

Onze wereld is complex en vol met wicked problems, zoals armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. Via ons onderwijs kunnen we studenten voorbereiden om bij te dragen aan het oplossen van deze uitdagingen. We hebben onderwijs nodig dat meer impact-gedreven is en het verandervermogen van de leiders van morgen vergroot. Maar hoe kun je jouw vak meer impact-gericht ontwerpen? Wat betekent dit voor ons onderwijs, voor onze studenten en voor jouw rol als docent?

In deze MicroLab leer je hoe je impact-gedreven leerervaring ontwerpt. Je gaat jouw vak (her)ontwerpen om een leerervaring te creëren die (een van) de principes van impact-gedreven onderwijs omvat. Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een workshop.

Doelen en competenties

Na dit MicroLab kun je:

 • Een cursus (her)ontwerpen waarin (een van) de principes van impact-gedreven onderwijs is opgenomen;
 • Strategieën selecteren om je studenten door een impact-gestuurde leerervaring te begeleiden;
 • Een impact-gedreven leerervaring beoordelen gericht op het leerproces.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dese MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten en cursuscoördinatoren die hun vak meer impact-gedreven zouden willen maken. Om optimaal te kunnen profiteren van deze MicroLab adviseren wij je om eerst deel te nemen aan de webinar ‘Impact gedreven onderwijs’. Meer informatie over de webinar vind je hier: https://www.eur.nl/en/webinars

Vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit online voorbereiding en één workshop.

 • In de voorbereiding op Canvas-omgeving (3 uur) maak je kennis met de principes van impact-gedreven onderwijs en verken je jouw wensen en de kansen die je ziet voor jouw cursus.
 • Tijdens de workshop (4 uur) krijg je meer inspiratie over verschillende strategieën om een impact-gedreven leerervaring te ontwerpen, faciliteren en beoordelen. Ook reflecteer je op jouw rol als docent om je leerlingen te begeleiden naar de impact die jij nastreeft. In een pressure cooker ontwerpsessie maak je samen met andere docenten en de trainer een begin met het (her)ontwerpen van jouw vak om de principes van impact-gedreven onderwijs te integreren.
 • Na de workshop (2,5 uur) voltooi je je ontwerp en reflecteer je op de strategieën die je hebt gekozen voor jouw impact-gedreven leerervaring. Om je te ondersteunen worden aanvullend materialen, bronnen en voorbeelden ter inspiratie geboden. Je krijgt feedback op jouw (her)ontwerp van een onderwijsconsulent van CLI/Risbo.
Toetsing en certificaat

Het Proof of Competence bestaat uit een presentatie van jouw (her)ontworpen leerervaring en een reflectie op het ontwerp. Je krijgt een CLI/Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

TijdDatum
7 december 2021 *09.00 - 13.00
21 februari 202213.00 - 17.00
11 mei 202213.00 - 17.00
5 juli 202209.30 - 12.30

*Dit MicroLab is toegankelijk voor alle docenten van de LDE Universiteiten. Docenten van Universiteit Leiden en TU Delft kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar training@risbo.eur.nl.

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen