CLI Fellowships

Als docent heb je wellicht ideeën om je onderwijs verder te vernieuwen en verbeteren. Hoe kun je ervoor zorgen dat je ideeën verder worden ontwikkeld en gerealiseerd?

De CLI geeft je de mogelijkheid tot het aanvragen van een Fellowship. Met een Fellowship kun je wekelijks 0,2 FTE besteden aan het onderzoeken van onderwijsinnovatie, of het uitvoeren van een onderwijsproject.

De deadline voor nieuwe aanvragen is verlengd naar 15 mei 2020.

 • CLI en de relatie met HoKa en de EUR-strategie 2019-2024

  De Community for Learning & Innovation (CLI) richt zich op gezamenlijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De CLI organiseert in samenwerking met de faculteiten projecten op het gebied van professionele ontwikkeling van docenten, innovatie van (online) onderwijs en onderzoek naar onderwijs. De CLI biedt ook studenten de gelegenheid eigen projecten te realiseren (Students-for-Students).

  De activiteiten van de CLI dragen direct bij aan het realiseren van de Hoger onderwijs Kwaliteitsafspraken (HoKa) en de EUR-strategie 2019-2024 over Future Oriented EducationHierin staan drie thema’s centraal:
   

  • Innovation Capacity and Teaching Careers: hierbij gaat het er om dat de capaciteit van docenten om hun onderwijs te innoveren versterkt moet worden en dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijscarrières. De CLI Fellowships beogen hieraan bij te dragen.
  • Personal and Professional Development (of students): verschillende faculteiten gaan de komende jaren aan de slag met het opzetten van een vaardigheidslijn in het curriculum. Ook is er aandacht voor het opzetten van activiteiten die studenten helpen bij de oriëntatie op hun (latere) carrière.
  • Personal Learning: binnen dit thema hebben faculteiten projecten gedefinieerd die het onderwijs persoonlijker kunnen maken, bijvoorbeeld door middel van active blended learning, flipping the classroom en flexibilisering van het onderwijs. Ook het inzetten van learning analytics en het innoveren van (digitale) toetsing spelen hierbij een rol.

  Om de realisatie van de HoKa en de EUR strategie 2019-2024 extra kracht bij te zetten, ondersteunen we de faculteiten door CLI Fellowships aan te bieden. Hieronder wordt kort uiteengezet wat een CLI Fellowship is en hoe je een Fellowship kunt aanvragen.

 • Een CLI Fellow gaat een voortrekkersrol binnen een faculteit vervullen op het gebied van onderwijsinnovatie. De Fellow heeft een senior positie als EUR docent (WD/UD/UHD/HL), wat bijvoorbeeld blijkt uit het behalen van de SKO, of is op een andere manier betrokken bij een onderwijsinnovatie en/of bij onderwijsonderzoek aan de EUR.

  De Fellow ontwikkelt een innovatief project en combineert dat met (kleinschalig) onderzoek naar de implementatie en/of het effect van de innovatie. De onderwijsinnovatie en het onderwijsonderzoek hebben de steun van het opleidingsmanagement en betrekken bovendien op een inspirerende wijze collega’s en studenten.

  De Fellow verbindt zich voor één of twee jaar aan de CLI en draagt actief bij aan de community, zodat kennisuitwisseling tussen de Fellows en binnen de EUR plaatsvindt.

 • De CLI Fellow wordt voor de duur van het Fellowship vrijgesteld voor 0.2 FTE – de kosten worden door de CLI vergoed (doorbelasting salarislasten, dus geen opslagen, overhead e.d.). Het Fellowship kan een periode bestrijken van één of twee jaar. Daarnaast kan de CLI Fellow de hulp van een student-assistent inroepen via de aanvraag voor een innovatieproject.

  De CLI biedt ter ondersteuning van de Fellows gratis onderwijskundige, inhoudelijke en technische expertise, inclusief toegang tot de Onderzoeksdatabase Erasmus Education Research. Daarnaast kunnen de Fellows gebruik maken van de creatieve ruimtes, eventruimte, trainingsruimte, hypermoderne opnamestudio en de DIY booths in het Erasmus Education Lab (Polakgebouw). De CLI zal de Fellows faciliteren bij het vinden en verwerven van externe fondsen. Er wordt aangesloten bij bestaande dienstverlening voor het verwerven van subsidies op de EUR.

 • Voor de aanvraag van een positie als CLI Fellow vragen we een beknopte beschrijving van de onderwijsinnovatie. Gebruik daarvoor bijgaand formulier en mail dit uiterlijk 15 mei 2020 (deadline is verlengd) naar cli@eur.nl.

  Houd rekening met de volgende uitgangspunten:

  • De onderwijsinnovatie en het (kleinschalige) effectonderzoek zijn vak-overstijgend en interessant voor andere faculteiten.
  • Het Fellowship sluit aan bij de EUR-strategie en bij één of meer thema’s van de kwaliteitsagenda (HoKa) of een andere ontwikkeling die naar verwachting bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs/het leren van studenten.
  • Het opleidingsmanagement van de faculteit heeft schriftelijk de steun aan het project bevestigd.
  • In het project worden andere docenten en/of onderzoekers en eventueel studenten betrokken.
  • De activiteiten van de Fellow dragen bij aan de ontwikkeling van het EUR brede netwerk binnen de CLI doordat de Fellow zijn of haar ervaringen en resultaten deelt.
  • Van de Fellows wordt in ieder geval verwacht dat zij een of meerdere inspiratiesessies geven over hun project in het Education Lab en dat ze een actieve bijdrage leveren aan de bijeenkomsten met huidige (Fellows kick-off) en potentiële Fellows (Fellows meet & greet bijeenkomsten voor nieuwe aanvragers).
 • Dien de aanvraag voor een CLI Fellowship met bijbehorend formulier in via cli@eur.nl.

  Aanvragen voor Fellowships kunnen tot uiterlijk 15 mei 2020 (deadline is verlengd) worden ingediend.

  Jaarlijks zijn er twee rondes voor het indienen van een Fellowship-aanvraag: een voorjaarsronde met deadline 15 april en een najaarsronde met deadline 15 oktober.

  Voorjaarsronde: aanvragen die op 15 april binnen zijn worden voor 1 juni beoordeeld en starten op 1 september. Najaarsronde: aanvragen die op 15 oktober binnen zijn worden voor 1 december beoordeeld en starten op 1 januari.

  De Fellow-aanvragen worden door een jury beoordeeld onder voorzitterschap van de academisch directeur van de CLI: prof. dr. Jeroen Jansz. Per ronde wordt aangegeven wie deelnemen aan de jury. Bij een positief besluit over de aanvraag wordt financiële ruimte van 0,2 fte toegekend in de vorm van een interne verrekening van de salarislasten met de faculteit. Toekenningen en afwijzingen worden schriftelijk gemotiveerd.

Meer informatie nodig?

Neem contact op via cli@eur.nl of volg onze socials: Facebook @ErasmusCLI of Instagram @Erasmus_CLI.