CLI Fellow Gera Noordzij

  • Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching: Advancing a horizontal learning into the skills curriculum at EUC 

    Dr. Gera Noordzij is hoofd van de afdeling Sociale Wetenschappen van Erasmus University College (EUC). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan het EUC. Voordat ze bij EUC begon, werkte ze op de afdeling Psychologie van de Erasmus Universiteit. Ze doet onderzoek naar motivatie en zelfregulering, geestelijke gezondheid, onderwijs en ongelijkheid.

    Fellowship project

    Snel veranderende samenlevingen en eisen op de arbeidsmarkt vereisen overdraagbare, zachte vaardigheden van studenten ( 21ste-eeuwse vaardigheden). Onderwijs speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, attitudes en waarden die studenten in staat stellen bij te dragen aan een inclusieve en duurzame toekomst. Wij streven ernaar om onze studenten de noodzakelijke 21e-eeuwse of zachte vaardigheden aan te leren voor een langdurige retentie. Hiermee wordt professionele ontwikkeling bevorderd. Dit zal gedaan worden middels de vaardigheidsvakken stapsgewijs aan elkaar te koppelen en ze tegelijkertijd te integreren in een gezamenlijk basisproject. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen