CLI Fellow Tim Benning

  • How to reduce free-riding? Creating a checklist to support the design of group projects.

    Tim Benning is een econoom met een MSc (2006) en PhD (2011) in Marketing behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een eerstegraads lesbevoegdheid behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2017). Hij heeft onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van bedrijfseconomie (marketing) en gezondheidseconomie. Momenteel is hij docent (van de Tutor Academy) bij de afdeling Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als CLI Fellow onderzoekt hij hoe ‘free-riding’ kan worden verminderd.

    Stel dat je een groepsproject wilt opzetten. Waar begin je dan? Dit project is erop gericht om vakcoördinatoren te ondersteunen bij het opzetten van groepsprojecten door een checklist te ontwikkelen die rekening houdt met drie belangrijke criteria: (1) uitvoerbaarheid (d.w.z. huidige regels en gangbare praktijk binnen de EUR), (2) de kans op het verminderen van ‘free-riding’ en (3) de verwachte acceptatie door studenten. Om deze checklist te maken worden er interviews gehouden met programma- en vakcoördinatoren en studenten van de EUR. Daarnaast wordt er een literatuurstudie uitgevoerd naar methoden om ‘free-riding’ te verminderen en worden de voorkeuren van studenten gemeten door middel van een discreet keuze-experiment. Vakcoördinatoren kunnen de checklist gebruiken om algemeen aanvaarde groepsprojecten op te zetten die ‘free-riding’ verminderen.

    De Journal of Marketing Education heeft een artikel geplaatst over het onderzoek van Tim Benning en Else-Marie van den Herik.

A students' preferences-based approach to select methods for detecting and handling free-riding

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen