Blended course ‘Thought Experiments’ (ESPhil)

  • Aanvrager en projectleider ESPhil: Tim de Mey

  • Projectleider CLI: Romy van Leeuwen (Risbo)

Video's voor de cursus Thought Experiments

De cursus Thought Experiments ambieert studenten analytisch te leren denken en hun verbeelding te leren gebruiken om filosofische concepties en theorieën middels gedachte-experimenten af te toetsen. Studenten blijken (en geven ook aan) nogal wat drempelvrees te hebben om “zelf aan de slag te gaan”; ze zouden zich liever verschuilen achter teksten van grote denkers, maar dat staat haaks op de opzet.

Doel

Het doel is dat studenten niet volstaan met het napraten of nabootsen van beroemde gedachte-experimenten, maar dat ze daadwerkelijk “zelf aan de slag gaan”. Ze dienen in een interdisciplinaire en internationale classroom elkaar uit te dagen en te verleiden om op een doelgerichte manier te “durven denken”, i.e., zelf concepties ontwikkelen en relevante gedachte-experimenten opzetten en uitvoeren.

Resultaat

De online lectures worden niet alleen voor onze studenten, maar ook voor het brede publiek beschikbaar gesteld op YouTube (mogelijk later ook op Coursera).