Automated Feedback en Feedback Fruits

Introductie

De Erasmus Universiteit heeft FeedbackFruits benaderd met de ambitie om kunstmatige intelligentie te gebruiken om de kwaliteit van studentproducten te verhogen, meer zelfleren te stimuleren en tegelijkertijd de nakijktijd voor docenten te verkorten. Dit project is voor beide hierbij betrokken partijen (Erasmus Universiteit en FeedbackFruits) een springplank naar een veel grotere ambitie: de menselijke beoordeling op een betrouwbare manier schalen.

Projectdoel

Geautomatiseerde controle van ingeleverd werk ondersteunt een aantal verschillende scenario's:

 1. door automatisch studentproducten in verschillende categorieën onder te brengen (bijv. slecht, gemiddeld en goed) kunnen docenten de aandacht met name vestigen op studentproducten die van gemiddelde kwaliteit zijn. Dan kan de resterende tijd worden gebruikt voor extra studentproducten (intensiveren van onderwijs) of verlaging van de werkdruk voor docenten.
 2. ​​​​​​​Studenten kunnen tijdens het schrijven of direct na het inleveren inzicht krijgen in de kwaliteit van hun werk en zonder tussenkomst van de docent de kwaliteit ervan verbeteren. Deze betere kwaliteit, in combinatie met het inzicht van de docent in de resultaten van de controles, leidt tot een lagere werkdruk voor docenten bij het beoordelen van het ingeleverde werk en verhoogt het aantal werkstukken dat ze kunnen beoordelen.

Erasmus Universiteit is verantwoordelijk voor de volgende taken en voert deze uit:

 1. (Didactische) input bij gebruikerscases
 2. Feedback geven bij gemiddelde versies
 3. Organiseren van een pilotmogelijkheid

FeedbackFruits is verantwoordelijk voor de volgende projecttaken en voert deze uit:

 • 1. Projectmanagement
 • 2. Ontwerp
 • 3. Productontwikkeling
 • 4. Toetsen
 • 5. Hosting
 • 6. Onderhoud
 • 7. Kwaliteitsborging
 • 8. Veiligheidsborging
 • 9. Wettelijke naleving

​​​​​​​Automated Feedback is een product van FeedbackFruits, een softwareontwikkelingsbedrijf waarmee Erasmus Universiteit een overeenkomst heeft gesloten voor de verdere ontwikkeling van hun producten.

 • Contactpersoon: Wilco te Winkel wilco.tewinkel@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen