Portfolio Management Tools

A few student studying on a table.
EUR

Introductie Portfolium

Binnen Erasmus School of Law wordt zowel op technisch als onderwijskundig vlak onderzocht of portfoliomanagementtool Portfolium van toegevoegde waarde kan zijn binnen het onderwijs. Lees in het uitklapmenu meer over deze pilot:

De volgende uitgangspunten zijn gekozen om in deze pilot naar voren te laten komen.

 1. Inzichtelijk maken leerproces. Door het juridische vaardighedenonderwijs als een doorlopend traject in de gehele bacheloropleiding te benaderen ipv per losse opdracht of module is het zowel voor de opleiding als student inzichtelijker hoe het leerproces verloopt. Studenten zijn op deze manier niet per studiejaar verbonden, maar aan het traject als geheel. Op basis van dit overzicht kunnen gerichte interventies (feedback, extra hulp etc.) ingezet worden om de student verder te helpen. Docenten zien in een oogopslag welke verbeterpunten een student in voorgaande opdrachten heeft meegekregen en kunnen hierop anticiperen.
 2. Meer inhoudelijke feedback vanuit docenten. Door beter overzicht en snellere toegang tot voorgaande opdrachten kunnen docenten betere feedback en feedforward geven over het gehele leerproces. Daarnaast kan gerichte feedback op door studenten zelf geformuleerde leerdoelen bijdragen aan een groter leereffect.
 3. Studenten actief feedback laten verwerken. Actief aan de slag gaan met de gekregen feedback en deze omvormen tot leerdoelen voor een volgende opdracht. Hierdoor vindt zelfreflectie plaats en creëer je betrokken studenten die bewust met hun leerproces bezig zijn.
 4. Nakijklast docenten verminderen. Met het oog op toenemende aantallen studenten en minder tijd van docenten dient het geven van feedback simpeler en overzichtelijker te worden gemaakt. Vooral het snel schakelen tussen voorgaande opdrachten voor een beter beeld van eerder gekregen feedback kan tijdwinst opleveren, doordat een docent gerichter kan nakijken.

De huidige pilot dient vooral als doel om het zowel voor de opleiding als voor de student inzichtelijker te maken hoe het leerproces vordert. Op basis hiervan kunnen interventies ingepland worden om de student verder te helpen, zowel voor het wegwerken van deficiënties als voor het helpen verder te excelleren. Daarnaast kan door het creëren van meer overzicht in een leertraject feedback beter worden afgestemd op door studenten zelf geformuleerde leerdoelen met als effect hierdoor een beter geïnformeerde en betrokken student die bewuster met zijn leerproces bezig is.

Introductie PebblePad

Vanaf het studiejaar 2021/2022 starten twee pilots op de International Bachelor Communication and Media (IBCoM) van ESHCC met portfoliotool PebblePad. Uniek aan PebblePad is de combinatie van assessment portfolio’s, showcase portfolio’s en voortgang/ontwikkelingsportfolio’s. PebblePad is gericht op het leerproces van de studenten en helpt docenten om een learning journey te creëren voor hun studenten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om studenten volledig vrij te laten in het creëren van een portfolio of een vooraf gestructureerd portfolio in te laten vullen. PebblePad kan worden geïntegreerd met Canvas waardoor studenten en docenten op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de software.

Met behulp van de pilots wordt zowel op technisch als onderwijskundig vlak onderzocht of de portfoliotool PebblePad van toegevoegde waarde kan zijn binnen het onderwijs.

De eerste pilot maakt gebruik van PebblePad voor het vastleggen van de leerdoelen en vooruitgang van de Honours Studenten van IBCoM (tweedejaars). Zij gaan PebblePad gebruiken om zelf hun portfolio in te richten tijdens hun honours programma. Het programma is gericht op het thema storytelling.

In de tweede pilot wordt Pebblepad op een meer gestructureerde manier ingezet tijdens het eerstejaarsvak Communication Technologies and their Impacts (IBCoM). Hier wordt PebblePad gebruikt om het leerproces van studenten te ondersteunen en stimuleren gedurende het hele vak.

 1. Studenten meer autonomie geven en ruimte bieden voor creativiteit in de uitwerking van opdrachten, om zo de intrinsieke motivatie te stimuleren.
 2. Het leerproces van de studenten ondersteunen door middel van opdrachten en daarmee stimuleren dat ze voorbereid naar de tutorials komen.
 3. Studenten inzicht geven in hun eigen leerproces.
 4. Studenten inzicht geven in de samenhang tussen opdrachten en hun eigen studievoortgang gedurende het vak.
 5. De werkdruk van nakijkwerk voor de docenten beter spreiden door piekdrukte aan het eind van het vak weg te nemen.
 6. Tussentijdse feedback mogelijk maken ter ondersteuning van leerproces van studenten.

Tijdens en na de pilot zal worden geëvalueerd wat de voor- en nadelen van PebblePad zijn en welke meerwaarde het zou kunnen hebben voor docenten en studenten aan de EUR. Contactinformatie: Mijke Slot (slot@eshcc.eur.nl) en Remy Fermont (fermont@risbo.eur.nl)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen