Thesis management system (TMS)

De scriptiefase is een uitdagende fase in het onderwijs voor zowel studenten als begeleiders. Door gebruik te maken van een scriptiemanagementsysteem in zowel de bachelor- als de masterfase krijgen alle betrokkenen inzicht in openstaande acties en voortgang van het individuele traject. Daarnaast kan het helpen communicatie en tussenkomsten vast te leggen, zodat mogelijke interpretatieverschillen van afspraken tot een minimum worden beperkt.

Een EUR-breed scriptiemanagementsysteem draagt ​​bij aan de doelmatigheid en effectiviteit van de uitvoering van het onderwijs door coördinatie, voortgangsbewaking en borging van het scriptieproces. Door meer transparantie in dit proces te combineren met digitale dossiervorming en accreditatie-proof rapportage wordt de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs verhoogd.

Het EUR Thesis management system (TMS)

TMS ondersteunt jouw scriptieprocessen. TMS wordt ontwikkeld en onderhouden in samenwerking met facultair personeel zoals scriptiecoordinatoren, informatiemanagers en docenten.  

Wat heb ik aan TMS?

TMS wordt continu verbeterd met behulp van feedback van faculteiten. Op dit moment faciliteert TMS: 

  • Interactie tussen studenten en supervisors, inclusief chat en notificaties 
  • Inzicht in openstaande acties, deadlines en voortgang
  • Vastleggen van (tussen)producten, afspraken en communicaties, inclusief export hiervan
  • Ondersteunt onafhankelijke beoordeling, geautomatiseerde plagiaatscan geïntegreerd
  • Makkelijk toegang via Surfconext voor externe gebruikers (bijvoorbeeld begeleiders) 
  • Veranderingen in het scriptieproces kunnen door facultaire personeel worden gedaan, geen IT nodig. 

Heb je vragen, wensen of wil je een demo?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen