Innovatieproject aanvragen

Video thumbnail of Bianca Jadoenath.

How can the CLI support you?

Hoe kan de Community for Learning & Innovation (CLI) je ondersteunen?

De CLI richt zich op gezamenlijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs door de combinatie van online, blended en on-campus onderwijs te versterken. De CLI organiseert voor docenten, studenten en de facultaire Learning Innovation teams (LI-teams) - vraaggestuurd en op maat - goede support en moderne voorzieningen die aansluiten bij hun eigen projecten. De CLI is geen organisatieonderdeel, maar een support- en kennisnetwerk. 

Rond projecten die worden aangedragen door faculteiten en goedgekeurd door de CLI-stuurgroep, worden support en faciliteiten bij elkaar gebracht die docenten en studenten verder helpen. Hierbij valt te denken aan:

De CLI ondersteunt het projectteam (docent of student, studioteam, onderwijskundig expert) door de ingediende projecten, van idee tot implementatie, te realiseren. 

Voor elk project zijn onderwijskundig adviseurs en (e-)learning experts beschikbaar om de onderwijskundige kwaliteit van de innovatie te borgen. 

Docenten worden, indien gewenst, gecoacht en getraind (bijv. bij de didactische implementatie van een nieuwe onderwijsvorm of via cameratraining). 

Binnen het Erasmus Education Lab kunnen projectteams gebruik maken van brainstorm- en ontwerpfaciliteiten in een high tech inspirerende omgeving.

In het Education Lab is een state of the art studio gevestigd voor het maken van online modules zoals MOOCs en kennisclips en voor live webinars in een ‘dwdd-achtige’- setting. 

Binnen de studio werken technici, cameramensen, editors en vormgevers samen om state of the art opnames te realiseren.

CLI fellows kunnen tijdens hun fellowship de hulp van een student-assistent inroepen via de aanvraag voor een innovatieproject (maximaal 0.2 FTE).

De CLI dekt geen kosten met betrekking tot het ontwerpen, afdrukken, vertalen of proeflezen in een taal of andere kosten voor publicatiedoeleinden, reis-, verblijfs- en registratiekosten voor het bijwonen van conferenties of soortgelijke evenementen, of het inhuren van extern personeel.

Support via de CLI is laagdrempelig, zodat zoveel mogelijk docenten en studenten kunnen worden gefaciliteerd bij het realiseren van hun doelen. Er worden uiteraard wel spelregels gehanteerd voor de indiening, toekenning en verantwoording van projecten. De spelregels hangen samen met de inzet van het centrale deel van de studievoorschotmiddelen, het zogenaamde Innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld om facultaire initiatieven die bijdragen aan verbetering van de onderwijskwaliteit, te versnellen en verbinden. Daarnaast zijn de spelregels bedoeld om de middelen van het Innovatiefonds op een eerlijke en transparante manier te verdelen.

Criteria zijn:

  • De innovatie draagt bij aan vernieuwing en verbetering van het initiële onderwijs.
  • Het project wordt gedragen door een (groep) docent(en) en is van belang voor studenten.
  • De innovatie komt ten goede aan de community door resultaten en leerervaringen te delen.     

  1. Het proces start met een projectaanvraag die wordt ingediend door een docent (via cli@eur.nl) of student (via s4s@eur.nl). Het template voor deze aanvraag is hieronder te downloaden. De aanvraag bevat een bondige inhoudelijke toelichting en is afgestemd met het LI-team van de betrokken faculteit(en).
  2. Zodra we een projectaanvraag hebben ontvangen, bekijken we deze intern en streven we ernaar binnen twee weken een antwoord te geven. De uitkomst kan direct een akkoord zijn of feedback op hoe je je aanvraag kan aanpassen, zodat het beter past bij onze doelstellingen.
  3. Tijdens en na de realisatie van het project worden leerervaringen met de community gedeeld. Hierover worden van tevoren afspraken gemaakt.
  4. Na afloop van het project wordt een evaluatie gedaan en wordt de overdracht geregeld. De eindrapportage wordt toegestuurd aan de opleidingsdirecteur(en) en aan de CLI-stuurgroep.

Aanvraag CLI innovatieproject

Neem contact op via cli@eur.nl.

Wij supporten ook studenten!

Kijk op de pagina van Students-for-Students om te zien hoe we jouw ideeën kunnen realiseren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen