Investeren in innovatiekracht en onderwijscarrière

Deels met behulp van de HoKamiddelen en in overeenstemming met onze strategie, blijven we investeren in onderwijskundig leiderschap. Ons wetenschappelijk personeel krijgt de ruimte om te doen waar zij het allerbest in is: onze studenten uitdagen om kritische en academische denkers te worden. We ontwikkelen een model voor de waardering van onderwijsprestaties. Bovendien investeren we in het ontvlechten van onderwijstaken. We benoemen onderwijsvernieuwers om ons te helpen om ons uitdagend onderwijs opnieuw vorm te geven. Tutoren zijn cruciaal voor ons model van kleinschalig onderwijs: hun competenties worden verder geprofessionaliseerd. Indien nodig, worden onderwijsstructuren opnieuw ingericht.

Subthema's en doelen

Faculteiten kunnen activiteiten ontwikkelen in 1 of meerder sub-onderwerpen die hierna worden weergegeven. Binnen de Communities voor Leren en Innoveren, worden ervaringen gedeeld en daar waar mogelijk worden bewezen interventies breder geïmplementeerd.

Onderwerpen die worden uitgewerkt zijn:

Learning innovators – Onderwijsontwikkelaars/- ontwerpers zullen met docenten samenwerken om state-of-the art onderwijs vorm te geven.

Coördinatie en afstemming – Betere ondersteuning, in lijn met de strategie van de Erasmus Universiteit. Hoofddoelstelling: docenten meer ruimte geven om zich te richten op uitdagend onderwijs.

Tutor Academy – Om kleinschalig onderwijs mogelijk te maken, investeren alle faculteiten in kleinere studiegroepen, onder de deskundige begeleiding van studiebegeleiders. De professionalisering van studiebegeleiders is de sleutel tot het stimuleren van het wetenschappelijk debat in de colleges.

Onderwijsdifferentiatie – Met docenten en studenten samenwerken om opleidingen aan verschillende doelgroepen en leerstijlen aan te passen.

Trainingen voor docenten – De Erasmus Universiteit zet in op verbetering en doorlopende ontwikkeling van de trainingsprogramma’s voor docenten, in het kader van een leven lang leren en toekomstig onderwijs.

 

Projecten per thema

 • ESLLI-teamLearning Innovators (onderwijskundigen) bieden onderwijskundige expertise aan docenten. Dit jaagt innovatie aan, ondersteunt vernieuwingen met inhoudelijk en technisch advies, en stimuleert community-vorming bij ESL. Studenten zijn onderdeel van het LI-team.
  ESEInnovation Hub

  Het voortzetten van de Innovatie Hub die is gestart op basis van studievoorschotmiddelen. Doelen zijn: onderlinge kennisdeling, advisering en het actief ondersteunen bij de inzet van digitale instrumentatie. Het stimuleren van personal online onderwijs in de herziening van cursussen. Het ontwikkelen van een ‘health check’ onderwijskundige kwaliteit van cursussen en het implementeren van een planning en control cyclus.

  ESHCCHub for Innovative Education

  Inzet van ‘Learning Innovators’ die ontwerpdoelstellingen van docenten begeleiden, best practices delen en samenwerken en kennisdeling van docenten bevorderen.

  ESHPMInzet programma coördinatoren

  Versterking van leerlijnen en het begeleiden van vakoverstijgende innovaties. Op jaarbasis 2 nieuwe innovaties implementeren over meer dan 3 vakken (vanaf 2020)

  ESSBLearning Innovation Team

  Inrichten team en aanstellen hoofd en onderwijskundig adviseurs om projecten in de faculteit te ondersteunen en aan te jagen.

 • ESL

  Alignment en professionalisering services

  Gestandaardiseerde terugkerende administratieve taken worden ondergebracht bij een team van gespecialiseerde ondersteuners met behulp van digitale systemen. Daarnaast wordt gewerkt aan het

  verbeteren van de communicatie met studenten.
 • ESETutor AcademyVoortzetting van het aanstellen en opleiden van tutoren, gericht op de individuele ontwikkelbehoefte van de tutor. Verder het aanvullend inzetten van academic staff om kennis te verdiepen en in kleinere groepen onderwijs te verzorgen.
   Tutorial DifferentiationIn de herontwikkeling van tutorials aandacht besteden aan: aansluiting op verschillende niveaus van voorkennis en een sterkere link tussen theorie en ‘real world’ problemen.
   Additional Lecturer SupportHet opnieuw en anders organiseren van administratieve en organisatorische ondersteuning van docenten.
  RSMTrainen van onderwijs- en studentassistentenKwaliteitsprogramma om de kwaliteit van onderwijs- en studentassistenten te verbeteren onder andere door didactische training.
   Lesobservaties (master)Pedagogische experts wonen colleges en werkgroepen bij om feedback te geven aan docenten.
   Herontwerp en betere ondersteuning  van de onderwijslogistieke processen (bachelor)Coördinatie van onderwijsondersteunende taken om docenten beter te ondersteunen.
  ESLTrainen van onderwijs- en studentassistentenKwaliteitsprogramma om de kwaliteit van onderwijs- en studentassistenten te verbeteren onder andere door didactische training.
   Lesobservaties (master)Pedagogische experts wonen colleges en werkgroepen bij om feedback te geven aan docenten.
   Herontwerp en betere ondersteuning  van de onderwijslogistieke processen (bachelor)Coördinatie van onderwijsondersteunende taken om docenten beter te ondersteunen.
   Professionalisering Onderwijsondersteuning (bachelor)Gestandaardiseerde terugkerende administratieve taken worden ondergebracht bij een team van gespecialiseerde ondersteuners met behulp van digitale systemen. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met studenten.
  ErasmusMCStudentassistenten nanobiologie 

  Nanobiology is onevenredig met de wens om kleinschalig onderwijs te kunnen bieden. Het inzetten van getrainde studentassistenten uit de eigen opleiding, ter ondersteuning van de Nanobiology werkcolleges die binnen het Erasmus MC worden gegeven, zorgt ervoor dat die kleinschaligheid behouden kan blijven. Tevens zullen docenten, door deze extra ondersteuning, zich meer toe kunnen leggen op hun onderwijstaak. Studenten zullen worden opgeleid en er zal worden gemeten wat de effecten zijn op de kwaliteit van het onderwijs.

  ESHPMInzet tutoren

  Werkgroepen van maximaal 20 studenten in de bachelor: Intensiveren van het debat tussen studenten. Verder, studenten worden begeleid bij het integreren van kennis uit verschillende disciplines, en hiermee worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Elke werkgroep wordt gedurende een 15 ECTS blok begeleid door 1 tutor: Studenten worden begeleid bij het integreren van kennis uit verschillende disciplines. Hiermee worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

  ESPhilTutor Academy

  Het bieden van een meer gestructureerdeopleiding. Het intensiveren van inzet tutoren in werkgroepen.

  ESSBTutor Academy 2.0

  Invoeren van nieuwe tutorcontracten, inclusief nieuw en uitgebreid opleidingsprogramma voor tutoren (te ontwikkelen) en kalibratie/intervisie.

 • ErasmusMCMaatschappelijk betrokken artsen opleiden

  De samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Dit moet vroeg in hun opleiding worden gestimuleerd. Dit kan door opdrachten in ‘learning communities’, gericht op vragen van maatschappelijke organisaties voor zorg en welzijn. Hierin wordt gedurende enkele maanden in groepsverband intensief samengewerkt met medestudenten van verschillende achtergronden. In deze ‘learning communities’ kunnen studenten veel leren van hun maatschappelijke omgeving en van elkaar.

  ESSBVerbeteren scriptietraject

  Organiseren kalibratiesessies, organiseren curriculumbeschouwingen o.b.v. scriptieresultaten. Activiteiten van de toetscommissie zoals steekproeven, docentadvies, docenttraining, etc.

 • ESLProfessionalisering docentenHiervoor zullen de komende jaren extra activiteiten worden georganiseerd. In de verschillende projecten zijn activiteiten opgenomen voor de professionalisering van docenten.
  ErasmusMCMinder willekeur in de beoordeling van coassistentenBetekenisvolle feedback geven aan studenten.