Onderwijsinnovatie

Een goede mix van online en on-campus onderwijs maakt ons onderwijs visueler, interactiever, flexibeler en persoonlijker. Basiskennis geven we zoveel mogelijk online vorm en we werken aan digitaal toetsen. Bovendien maken we ruimte voor innovatieve ideeën. 

Docenten en studenten werken binnen de Community for Learning & Innovation aan: 

  • Online onderwijs
  • Digitaal toetsen
  • Onderwijsinnovatie

Online onderwijs

Door ontwikkeling van online onderwijsmodules draagt de CLI bij aan onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Binnen de Community for Learning & Innovation maken we ons onderwijs meer blended, activerend, inspirerend en motiverend, zodat er een goede mix van online en on-campus onderwijs ontstaat. Door kennisclips, Massive Open Online Courses (MOOCs) en Small Private Online Courses (SPOCs) geven we de basiskennis zoveel mogelijk online vorm. On campus krijgen studenten, onder begeleiding van goed opgeleide docenten, uitdagende opdrachten die hen stimuleren tot actief leren in teamverband en op individueel niveau. De nieuwe digitale leeromgeving Canvas faciliteert docenten en studenten bij beide vormen van onderwijs.

Digitaal toetsen

Toetsen raakt het hart van ons onderwijsproces. Digitalisering zetten we bij de Community for Learning & Innovation in als hulpmiddel voor de verbetering van toetsing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voor de verbetering van de aansluiting bij de huidige generatie studenten.

Binnen het project Digitaal Toetsen is de afgelopen periode geïnvesteerd in het opzetten van pilots en het faciliteren van de community of practice. De komende tijd werken we vanuit de CLI aan de voorbereidingen om de digitale toets met de start van het academische jaar 2018-2019 als standaard dienst aan te bieden.

Onderwijsinnovatie

Binnen de Community for Learning & Innovation experimenteren we met ideeën voor innovatie van onderwijs. We denken out of the box en komen zo tot innovatieve oplossingen. We verkennen welke ‘innovaties van de toekomst’ een rol kunnen spelen in het onderwijs van Erasmus Universiteit Rotterdam en welke van deze innovaties toegevoegde waarde hebben voor onze studenten. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van virtual en augmented reality in ons onderwijs of aan het inzetten van een nieuwe generatie serious games en apps.