Fellows FAQ

De CLI biedt geen projectmanagementcursus of formele instructie voor het beheren van uw fellowship. Als fellow ben je verantwoordelijk voor het beheer van jouw eigen fellowship en voor de uitvoering van de taken die nodig zijn om het met succes te voltooien. Voor advies kunt u contact opnemen met Vanda Fortes, PMO voor fellowship-zaken via vanda.fortes@eur.nl.

CLI-fellows ontvangen standaard salariskosten gelijk aan één dag per week (0,2 fte), om aan je project of onderzoek te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze dag wordt gebruikt om aan uw Fellowship te werken. Voordat u zich aanmeldt voor uw Fellowship, is er een afspraak gemaakt met uw manager om ervoor te zorgen dat u minder werk krijgt. Als je faculteit er niet in slaagt je behoeften te vervullen, neem dan contact op met onze academisch directeur Jeroen Jansz (jansz@eshcc.eur.nl).

De CLI vergoedt de kosten van één student-assistent per keer voor de totale duur van je Fellowship voor maximaal 0,2 fte. Je student-assistent wordt rechtstreeks aan de CLI gefactureerd. Het proces van het inhuren van een student assistent is als volgt:

a. Geef in een e-mail aan Vanda Fortes (vanda.fortes@eur.nl) duidelijk het volgende aan:

  1. Benodigde duur en fte
  2. Taken van student-assistent plus resultaten
  3. Naam student-assistent

b. Na goedkeuring ontvang je van het PMO meer informatie over het inhuren van je SAS.

c. Als uw verzoek niet wordt goedgekeurd vanwege onvoldoende informatie, ontvangt u feedback en kunt u deze opnieuw indienen nadat de juiste wijzigingen zijn aangebracht.

De CLI heeft geen pool van student-assistenten. U kunt uw eigen assistent kiezen. Voor het aanvragen van ondersteuning van een student-assistent, zie de FAQ hierboven.

De CLI vereist dat elke Fellow om de zes maanden rapporteert over de voortgang van je Fellowship. In januari en september ontvangt u van het PMO een herinnering met het verzoek het rapport in te vullen.

Mocht je door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen, dan dien je dit te melden bij de CLI PMO Vanda Fortes (vanda.fortes@eur.nl).

Indien deze vertraging het gevolg is van een probleem bij het opzetten of uitvoeren van onderzoek, wordt er sterk aangeraden contact op te nemen met de CLI Fellowship ambassadeur Marloes Nederhand (m.l.nederhand@essb.eur.nl). Zij kan u tips geven over uw onderzoek.

De CLI biedt geen verlengingen aan, dus als je niet kunt herstellen van de vertraging, eindigt je fellowship alsnog op de geplande datum (inclusief gereserveerde 0,2 fte). Na deze datum mag je verder werken aan je Fellowship en je eindrapport afleveren op een nader te bepalen datum, goedgekeurd door de CLI.

Afhankelijk van wat je nodig hebt om je Fellowship met succes af te ronden, kan de CLI je, naast student-assistenten, ook op andere manieren helpen. Bijvoorbeeld met:

  • Onderwijskundige ondersteuning en advies
  • Middelen om opnames of animaties te maken

Om CLI-financiering voor deze diensten te verkrijgen, moet een projectaanvraagformulier worden ingevuld. Nadat het is ingediend, wordt het beoordeeld en ontvangt u binnen twee weken een reactie van de CLI met verdere stappen. Voor meer informatie over het invullen van dit formulier kunt u terecht in de sectie 'innovatieprojecten'.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen