CLI Fellowships

Als docent heb je wellicht ideeën om je onderwijs verder te vernieuwen en verbeteren. Hoe kun je ervoor zorgen dat je ideeën verder worden ontwikkeld en gerealiseerd?

De CLI geeft je de mogelijkheid tot het aanvragen van een Fellowship. Met een Fellowship kun je wekelijks 0,2 FTE besteden aan het onderzoeken van onderwijsinnovatie en het uitvoeren van een onderwijsproject.

Connect, involve, support

Verbinden en mogelijk maken van onderwijsinnovatie: daar gaat het om bij de Community for Learning & Innovation (CLI). Het verbinden van de ene faculteit met de anderen. Het delen van inzichten, valkuilen en geleerde lessen van de ene docent met zoveel mogelijk andere docenten. Het betrekken van studenten en hen ondersteunen om hun eigen onderwijsverbetering neer te zetten. Het creëren van een netwerk met EUR studenten en EUR medewerkers, zowel academisch als ondersteunend, die graag een extra stap zetten in het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs.

Toekomstgericht onderwijs

We streven ernaar bij te dragen aan het strategische doel van toekomstgericht onderwijs aan de Erasmus Universiteit. In samenwerking met de faculteiten ontwikkelt de CLI onderwijsinnovaties. Onderwijsinnovaties die studenten in staat stellen kritisch en creatief denken hand in hand te laten gaan met het behalen van solide academische kennis en vaardigheden. Dit alles in een gepersonaliseerde leeromgeving die onderwijs op de campus combineert met online onderwijs.

CLI’s missie in de praktijk: de communities

Leer meer over onze Communities of Practice:
1. Persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten
2. Innovatiecapaciteit van docenten
3. Gepersonaliseerd en online leren
Plus the community of Learning & Innovation consultants en Students-for-Students (S4S).

Een CLI Fellow gaat een voortrekkersrol binnen een faculteit vervullen op het gebied van onderwijsinnovatie. De Fellow heeft een senior positie als EUR docent (WD/UD/UHD/HL), wat bijvoorbeeld blijkt uit het behalen van de SKO, of is op een andere manier betrokken bij een onderwijsinnovatie en/of bij onderwijsonderzoek aan de EUR.

De Fellow ontwikkelt een innovatief project en combineert dat met (kleinschalig) onderzoek naar de implementatie en/of het effect van de innovatie. De onderwijsinnovatie en het onderwijsonderzoek hebben de steun van het opleidingsmanagement en betrekken bovendien op een inspirerende wijze collega’s en studenten.

De Fellow verbindt zich voor één of twee jaar aan de CLI en draagt actief bij aan de community, zodat kennisuitwisseling tussen de Fellows en binnen de EUR plaatsvindt.

De CLI Fellow wordt voor de duur van het Fellowship vrijgesteld voor 0.2 FTE – de kosten worden door de CLI vergoed (doorbelasting salarislasten, dus geen opslagen, overhead e.d.). Het Fellowship kan een periode bestrijken van één of twee jaar. Daarnaast kan de CLI Fellow de hulp van een student-assistent inroepen.

De CLI biedt ter ondersteuning van de Fellows gratis onderwijskundige, inhoudelijke en technische expertise, inclusief toegang tot de Onderzoeksdatabase Erasmus Education Research. Daarnaast kunnen de Fellows gebruik maken van de creatieve ruimtes, eventruimte, trainingsruimte, hypermoderne opnamestudio en de DIY booths in het Erasmus Education Lab (Polakgebouw). De CLI zal de Fellows faciliteren bij het vinden en verwerven van externe fondsen. Er wordt aangesloten bij bestaande dienstverlening voor het verwerven van subsidies op de EUR.

Voor de aanvraag van een positie als CLI Fellow vragen we een beknopte beschrijving van de onderwijsinnovatie. 

Houd rekening met de volgende uitgangspunten:

  • De onderwijsinnovatie en het (kleinschalige) effectonderzoek zijn vak-overstijgend en interessant voor andere faculteiten.
  • Het Fellowship sluit aan bij de EUR-strategie en bij één of meer thema’s van de kwaliteitsagenda (HoKa) of een andere ontwikkeling die naar verwachting bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs/het leren van studenten.
  • Het opleidingsmanagement van de faculteit heeft schriftelijk de steun aan het project bevestigd.
  • In het project worden andere docenten en/of onderzoekers en eventueel studenten betrokken.
  • De activiteiten van de Fellow dragen bij aan de ontwikkeling van het EUR brede netwerk binnen de CLI doordat de Fellow zijn of haar ervaringen en resultaten deelt.
  • Van de Fellows wordt in ieder geval verwacht dat zij een of meerdere inspiratiesessies geven over hun project in het Education Lab en dat ze een actieve bijdrage leveren aan de bijeenkomsten met huidige (Fellows kick-off) en potentiële Fellows (Fellows meet & greet bijeenkomsten voor nieuwe aanvragers).

Dien de aanvraag voor een CLI Fellowship met bijbehorend formulier in via cli@eur.nl.

Jaarlijks zijn er twee rondes voor het indienen van een Fellowship-aanvraag: een voorjaarsronde met deadline 15 april en een najaarsronde met deadline 15 oktober.

Voorjaarsronde: aanvragen die op 15 april binnen zijn worden voor 1 juni beoordeeld en starten op 1 september. Najaarsronde: aanvragen die op 15 oktober binnen zijn worden voor 1 december beoordeeld en starten op 1 januari.

De Fellow-aanvragen worden door een jury beoordeeld onder voorzitterschap van de academisch directeur van de CLI: prof. dr. Jeroen Jansz. Per ronde wordt aangegeven wie deelnemen aan de jury. Bij een positief besluit over de aanvraag wordt financiële ruimte van 0,2 fte toegekend in de vorm van een interne verrekening van de salarislasten met de faculteit. Toekenningen en afwijzingen worden schriftelijk gemotiveerd.

Download het CLI Fellowship aanvraagformulier

Meer informatie nodig?

Neem contact op via cli@eur.nl of volg onze socials: Facebook @ErasmusCLI of Instagram @Erasmus_CLI.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen