CLI Fellow Aleid Fokkema

 • Portrait picture of Aleid Fokkema

  Developing a Portfolio tool for future oriented soft skills

  Dr. Aleid Fokkema is universitair hoofddocent bij de ESHCC-afdeling Media en Communicatie. Ze is vanaf het begin (in 2009) betrokken bij het IBCoM-programma en coördineert twee verplichte jaar 1 vakken op het gebied van schrijf- en onderzoeksvaardigheden. Aleid ontving CLI-financiering voor het aanpassen van een serious game in ethische besluitvorming en vanaf september 2019 is zij voorzitter van de Programmacommissie Media en Communicatie.

  Fellowship project

  Haar project gaat over het maken van een tool voor een online portfolio, die rubrics geeft en presenteert de verschillende  soft skills die studenten tijdens hun studie ontwikkelen.

  De trend is dat de toekomstige arbeidsmarkt op zoek gaat naar een aantal ‘soft skills’ die niet genoemd worden in het standaardoverzicht van vakken in een bacheloropleiding. Toekomstgerichte soft skills omvatten bijvoorbeeld: communicatieve vaardigheden, leiderschap, kritisch denken, creativiteit, teamsamenwerking, strategisch denken, flexibiliteit, feedback geven en ontvangen, omgaan met mislukkingen, plannen, en projectmanagement, allemaal met hun respectieve sociale, ethische en interculturele dimensies.

  Deze vaardigheden maken deel uit van de onderwijsaanpak en -beoordeling in veel verplichte en niet-verplichte vakken in het IBCoM-programma. Afgezien van communicatieve vaardigheden maken zij echter vaak niet expliciet deel uit van het eindproduct van de cursussen, waardoor ze enigszins ongrijpbaar blijven. Dit betekent dat studenten zich niet echt bewust zijn van de vaardigheden, die ze in de loop van een paar jaar hebben ontwikkeld. Toch scoren IBCoM-studenten steevast hoog in evaluatierapporten die bedrijfscoaches na afloop van hun verplichte stage afgeven. Ze blinken uit in teamsamenwerking, hun vermogen om zich aan te passen aan de bedrijfscultuur, initiatief te nemen en hun werk te organiseren. Dit zijn het soort vaardigheden waarnaar werkgevers op zoek zijn in een steeds flexibelere en algemenere arbeidsmarkt.

  Een digitaal portfolio voor deze ‘soft skills’ komt tegemoet aan het probleem van hun ongrijpbaarheid in het curriculum en onwetendheid bij studenten. Het portfolio versterkt de positie van onze studenten in het werkveld van de toekomst. Het fellowship-project omvat de volgende stappen:

  1. Toekomstgerichte soft skills definiëren
  2. Bepalen welke van onze vakken bijdragen aan deze vaardigheden
  3. Inclusief extra online modules
  4. De digitale portfolio ontwikkelen

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen