CLI Fellows Delia Dumitrica and Jason Pridmore

 • Improving Student Knowledge and Skills in Qualitative Data Analysis via Blended Education

  Dr. Delia Dumitrica is universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie aan de ESHCC. Haar onderzoek richt zich op nieuwe media en collectieve actie aan de basis. Ze geeft vakken over kwalitatieve methodologie en politieke communicatie en begeleidt studenten in de masteropleidingen.

  Dr. Jason Pridmore is universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie op de Erasmus Universiteit. Als socioloog heeft hij het snijvlak van digitale technologieën en alledaagse praktijken vanuit verschillende perspectieven onderzocht met behulp van kwalitatieve methoden.

  Fellowship project

  Studenten worstelen vaak met methodiek vakken. Door de enorme hoeveelheid informatie die ze in relatief korte tijd moeten verwerken, kunnen ze zich onvoorbereid voelen voor de praktische aspecten van data-analyse. Om dit probleem aan te pakken, hebben wij zes online modules ontwikkeld waarmee studenten kunnen leren over verschillende methoden van kwalitatieve data-analyse en deze kennis kunnen toepassen om verschillende soorten data te analyseren in de context van CM2006 – Kwalitatieve onderzoeksmethoden.

  De modules omvatten de volgende methoden voor kwalitatieve data-analyse:

  1. Retorische analyse
  2. Semiotische analyse
  3. Narratieve analyse
  4. Constructivistische geaarde theorie
  5. Thematische analyse
  6. Discours analyse

  Elke module combineert interne lezingen met video's van experts en praktische analyse, die worden geüpload in de CM2006 Canvas-cursusomgeving. Een overgrote meerderheid van de studenten beschouwde de modules als effectief, plezierig en nuttig in termen van hun eigen niveau van paraatheid. In dit project beoordelen wij de integratie van deze blended modules in de eigen leerpraktijken van studenten. Waar de meeste literatuur over gemengd onderwijs een kwantitatieve benadering hanteert, is ons project meer geïnteresseerd in het vastleggen van de integratie van gemengd onderwijs in de dagelijkse studieroutines van studenten. Dit zal ons in staat stellen onze studenten beter te begeleiden bij het actief ontwikkelen van leerpraktijken, die bevorderlijk zijn voor hun academische en professionele succes. Als je een aantal van deze modules wilt gebruiken in je eigen cursussen op Canvas, stuur dan een e-mail met je verzoek naar Dr. Dumitrica.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen