CLI Fellow Ed van Beeck

 • Educating physicians with sociomedical competence

  Erasmus Arts 2030
  Om toekomstige artsen voor te bereiden op de eisen van het beroep in een snel veranderende en steeds diverser wordende samenleving moet het curriculum worden aangepast. Volgens de onderwijsvisie Erasmus Arts 2030 moeten artsen patiënten bij kunnen staan in hun zoektocht naar de hoogste kwaliteit van leven. Tijdens ziekte, maar ook steeds meer daarvoor, gericht op zoveel mogelijk gezonde jaren.

  Sociaal-medische vaardigheden
  Het CLI Fellowship zal het onderwijs gericht op versterking van de maatschappelijke oriëntatie en sociaal-medische vaardigheden van artsen extra impulsen  geven. Het Fellowship gaat in op nieuw praktijkgericht onderwijs tijdens het eerste jaar van de bachelor. Het project legt een basis, waarop in de rest van het curriculum zal worden voortgebouwd en past binnen de ingezette versterking van de onderwijssamenwerking tussen het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam. Hierbij ontwikkelen studenten hun sociaal-medische attitudes en vaardigheden bij verschillende onderdelen.

  Attitude en vaardigheid
  Er wordt een pilot uitgevoerd met meerdere studiegroepen. Na afloop zal in elke studiegroep een focusgroep interview worden afgenomen om de uitvoerbaarheid en leerzaamheid van het onderwijs te evalueren. Daarnaast zal een vragenlijst worden afgenomen, waarmee studenten hun sociaal-medische  attitudes rapporteren. Deze vragenlijst zal voor en na de uitvoering van de pilot worden afgenomen bij de deelnemers en bij een controlegroep.

  Interprofessioneel onderwijs
  De opgedane ervaringen met praktijkonderwijs in de stad zijn niet alleen voor de opleiding geneeskunde van belang. De gekozen aanpak (maken van documentaires op basis van interviews) kan ook worden toegepast bij vraagstukken van andere disciplines. Hiernaast kan dit project een opmaat zijn naar interprofessioneel onderwijs, waaraan naast studenten geneeskunde ook studenten van andere EUR-faculteiten (bijvoorbeeld sociologie, pedagogiek) meedoen. Zo zal dit model ook worden toegepast tijdens de verbredende minor Gezonde Grote Stad, die in een samenwerkingsverband met de CLI fellow wordt aangeboden vanuit de Erasmus School of Health Policy and Management en waaraan kan worden deelgenomen door studenten van alle EUR-faculteiten. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen