CLI Fellow Floor van Rosse

  • Floor van Rosse studeerde Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelor leerde ze dat haar toekomstige ambitie niet werken in een laboratorium was, dus koos ze voor een MSc in Epidemiologie en studeerde in 2009 af in klinische epidemiologie en in infectieziekte- en farmaco-epidemiologie. Van 2009-2014 was Floor promovendus bij de afdeling Volksgezondheid van het AMC in samenwerking met de afdeling Volks- en Arbeidsgezondheid van EMGO+ Instituut/VUmc. Ze deed onderzoek naar etnische ongelijkheden in patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuiszorg en deed zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Tijdens haar PhD-periode kwam zij erachter dat ze lesgeven en onderwijsontwikkeling erg leuk vond. Sinds september 2014 is zij werkzaam op de apotheek afdeling van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam als docent en onderwijscoördinator. Sinds 2017 is ze aangesteld als universitair docent en ontwikkelt ze momenteel een onderzoekslijn over farmacotherapie-onderwijs.

    Fellowship project

    Onlangs is onze afdeling gestart met een project genaamd "de geneeskunde van deze week": een reeks korte videocolleges over individuele medicijnen. Wij ontwikkelden deze colleges om aantrekkelijke en hanteerbare stukjes kennis aan te bieden, met als doel uiteindelijk de medicatie kennis bij geneeskundestudenten te verbeteren. Zowel studenten als docenten zijn enthousiast over de videocolleges, maar wij weten eigenlijk niet hoe deze het beste in het curriculum kunnen worden geplaatst en door studenten kunnen worden bestudeerd voor een optimale kennisoverdracht; evenmin weten wij of ze leiden tot betere kennis en voorschrijf vaardigheid. Dit CLI-onderzoeksproject begint met een verkennend en deels kwalitatief onderzoek waarin de studiestrategieën, die studenten gebruiken worden onderzocht en welke strategieën het meest effectief lijken door correlaties tussen strategieën en uitkomsten zoals testresultaten en voorschrijf vaardigheden te observeren. Met de meest effectieve studiestrategieën zullen we een experimenteel onderzoek uitvoeren, waarbij uitkomsten zoals testresultaten worden vergeleken tussen interventie- en controlestudenten.

Fellowship pitch Floor van Rosse

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen